Przed nami jedno z największych wydarzeń gospodarczych, corocznie gromadzące kilka tysięcy osób. W dniach 26-27 sierpnia odbędzie się 4. edycja Forum Wizja Rozwoju. Eksperci ponownie spotkają się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, by debatować o kierunkach, w których powinna podążać polska gospodarka. Jednym z prelegentów będzie Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

 

Z jakimi wyzwaniami mierzy się dziś polska gospodarka? Jaki obrać kierunek, by w dobie pandemicznego kryzysu mogła rozwijać się w sposób najbardziej płynny? Między innymi o tych kwestiach będą rozmawiać ekonomiści, przedsiębiorcy, naukowcy, a także przedstawiciele sektora publicznego z całego kraju. Udział w konferencji umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.

fwz grafika

Plan paneli dyskusyjnych będzie oparty o zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski, w tym o tematy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, energetyki, gospodarki morskiej, a także troski o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych.

Forum Wizja Rozwoju to kluczowe wydarzenie w debacie dotyczącej kondycji krajowej gospodarki i jej znaczenia dla życia Polaków. To właśnie ten segment jest fundamentem dla działalności Fundacji Grupy PKP, koncentrującej się przede wszystkim na podejmowaniu inicjatyw społecznie użytecznych, do których możemy zaliczyć szereg zrealizowanych projektów charytatywnych, dobroczynnych, edukacyjnych, jak również mających na celu rozwiązywanie problemów, w tym zapobieganie marginalizacji różnych grup – mówi Katarzyna Kucharek.

Jednym z kluczowych tematów, który stał się nieodłącznym elementem w dyskusjach podczas corocznych spotkań w Gdyni, będzie polityka senioralna – obszar, który ma szczególny potencjał w kontekście kształtowania rynku pracy w nadchodzących latach. Osoby starsze, mimo tego, że stanowią jego ważną część i posiadają duży potencjał wynikający z doświadczenia, są niestety dość często marginalizowane. Eksperci zastanowią się, co należy robić, by w jeszcze efektywniejszy sposób aktywizować zawodowo tę grupę społeczną, zaspokajać jej potrzeby oraz szukać rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w życiu codziennym.

Wskazanym powyżej kwestiom poświęcony będzie jeden z paneli dyskusyjnych, zatytułowany "Znaczenie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności międzypokoleniowej dla lokalnej gospodarki w czasie i po pandemii". Odbędzie się on 26 sierpnia w godz. 10:25–11:35. Głos w tej części Forum Wizji Rozwoju zabierze prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, organizacji dla której podejmowanie inicjatyw poświęconych wsparciu seniorów również stanowi niezwykle istotny element działania.

Katarzyna Kucharek wystąpi także podczas panelu "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Korzyści dla przedsiębiorstw", zaplanowanego na 27 sierpnia w godz. 13:45–14:55.

Przedsiębiorcy coraz chętniej dzielą się wypracowanymi zyskami angażując się w akcje charytatywne, wspieranie sportowców, pomaganie potrzebującym. Społeczna odpowiedzialność biznesu w każdej organizacji jest zbiorem działań mających wpływ na społeczeństwo i środowisko poprzez zapewnianie przejrzystego i etycznego postępowania. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa.

– O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu mogliśmy przekonać się szczególnie w ubiegłym roku, gdy wybuchła pandemia koronawirusa. Zobaczyliśmy, że nie jest to jedynie pusty slogan, a mnóstwo realnych działań podejmowanych również przez spółki Skarbu Państwa, w tym Polskie Koleje Państwowe S.A., założyciela Fundacji Grupy PKP. W ramach realizowanych przez nas projektów, przeznaczyliśmy m.in. ponad 5 mln zł na walkę ze skutkami koronawirusa, wspieraliśmy medyków, obecnych i byłych pracowników kolei, a także osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Był to czas próby, w którym firmy musiały wziąć odpowiedzialność także za społeczeństwo. Egzamin ten zdaliśmy wzorowo, co tylko potwierdza sens i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu – zaznacza Katarzyna Kucharek.   

Wśród tematów, które będą wyznaczały kierunki debat podczas Forum Wizji Rozwoju, bez wątpienia znajdzie się energetyka. To właśnie temu obszarowi poświęcony zostanie blok 3W – Woda, Wodór, Węgiel. Polska gospodarka stoi przed wyzwaniem transformacji energetycznej. Jak należy ją przeprowadzić, by zrobić to w sposób jak najbardziej korzystny?

W programie wydarzenia nie zabraknie również debat poświęconych inwestycjom transportowym. Pojawią się też wątki związane z przekopem Mierzei Wiślanej oraz budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozmowy poświęcone będą także gospodarce morskiej, w tym rozwojowi portów, a także nowym technologiom i wpływowi pandemii COVID-19 na gospodarkę.

Fundacja Grupy PKP