To było największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce – okazja do wymiany doświadczeń biznesowych oraz poszukiwania wspólnych projektów gospodarczych. Dobiegło końca IV Forum Wizja Rozwoju, podczas którego jednym z prelegentów była Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

FWR 2

Bezpieczeństwo energetyczne, zmiany zachodzące na rynku pracy, gospodarka morska czy kwestie geopolityczne – to tylko nieliczne z kręgów tematycznych, które stały się podstawą do przeprowadzenia kilkudziesięciu debat eksperckich podczas dwudniowego wydarzenia zorganizowanego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Uczestnicy mieli okazję także wysłuchać wystąpień m.in. Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marleny Maląg czy Anny Gembickiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szeroko omawianym aspektem podczas wydarzenia była m.in. kwestia aktywizacji i wykorzystania potencjału seniorów w kontekście gospodarczym. – Jednym z celów statutowych Fundacji Grupy PKP jest działalność na rzecz emerytów i rencistów. To z wielu względów bardzo ważna grupa społeczna i powinniśmy o nią szczególnie zadbać np. poprzez zagwarantowanie możliwości podejmowania nowych wyzwań – także zawodowych – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, która wzięła udział w debacie zatytułowanej „Znaczenie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności międzypokoleniowej dla lokalnej gospodarki w czasie i po pandemii”. Podczas debaty Katarzyna Kucharek wskazywała także na otwartość i wrażliwość jako podstawę budowania długofalowej relacji międzypokoleniowej.

Wśród szerokiej tematyki Forum znalazło się też miejsce na omówienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu oraz korzyści płynących z zaangażowania przedsiębiorstw w tego typu działalność. – Mamy dziś do czynienia z rynkiem pracownika, więc firmy chcące zainteresować potencjalnych kandydatów swoją ofertą, muszą wyjść nie tylko z propozycją odpowiednio wysokich zarobków czy możliwościami rozwoju. Powinny także angażować się w szeroko pojętą działalność społeczną, bo to stwarza pracownikom możliwość identyfikowania się z firmowym systemem wartości i tym samym buduje silniejszą więź na linii pracodawca-pracownik – mówi Katarzyna Kucharek.

Wydarzeniami towarzyszącymi Forum Wizja Rozwoju były m.in. Hackhaton – maraton projektowania informatycznego, podczas którego uczestnicy szukali innowacyjnych rozwiązań na zadane tematy; oraz II Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich – okazja do zaprezentowania inicjatyw lokalnych społeczności. Dodatkowo, podczas uroczystej gali Nagrodami Gospodarczymi Forum Wizja Rozwoju uhonorowano wyróżniające się firmy i instytucje m.in. w kategoriach: innowacyjna firma oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Fundacja Grupy PKP