Przedstawiciele spółek kolejowych po raz kolejny wezmą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Malborku, Szymankowie oraz Tczewie upamiętniających wydarzenia 1 września 1939 roku.

Zniszczone mosty w Tczewie

Zniszczone mosty w Tczewie, Narodowe Archiwum Cyfrowe

82 lata temu wczesnym rankiem w kierunku Tczewa wyruszył pociąg wypełniony niemieckimi żołnierzami. Zadaniem jego załogi było między innymi opanowanie tczewskich mostów jako strategicznego miejsca przeprawy przez Wisłę. Jednak dzięki współpracy celników oraz kolejarzy obsługujących stację w Szymankowie, udało się skierować nadjeżdżający skład na boczny tor i tym samym opóźnić niemiecki podstęp.

Niemcy byli przygotowani na ewentualne komplikacje pierwotnych założeń planu Akcji „Pociąg”. O godzinie 4:34 nad Tczew dotarły niemieckie bombowce. Zrzucane przez nie ładunki miały za zadanie utrudnić Polakom wysadzenie tczewskich mostów. W tym czasie Polacy dzielnie bronili przeprawy przed wrogimi wojskami, które zdążyły już dotrzeć początkowo zatrzymanym pociągiem. Ostatecznie, na rozkaz podpułkownika Janika, udało się wysadzić mosty i tym samym udaremnić Niemcom przeprawę przez Wisłę.

Aby upamiętnić te dramatyczne wydarzenia oraz uhonorować polskich bohaterów, którzy dzielnie stawiali opór wrogowi, przedstawiciele spółek kolejowych, jak co roku, uczestniczą 1 września w uroczystościach organizowanych w Malborku, Szymankowie oraz Tczewie – miejscowościach będących areną wydarzeń pierwszych dni II wojny światowej.

Tegoroczne obchody zainaugurują uroczystości przed Pomnikiem Celników Polskich w Malborku, następnie uczestnicy wezmą udział we mszy św. w kościele parafialnym w Szymankowie a także w uroczystościach przed obeliskiem na Skwerze Bohaterów Szymankowa w Tczewie. Fundację Grupy PKP podczas obchodów reprezentuje Katarzyna Kucharek, prezes zarządu.

PROGRAM

MALBORK, godz. 9.00

Uroczystości przed pomnikiem Celników Polskich:

 • Hymn państwowy
 • Przywitanie gości
 • Wystąpienia okolicznościowe
 • Modlitwa za poległych
 • Apel Pamięci, salwa honorowa
 • Składanie kwiatów
 • Zakończenie uroczystości

 

SZYMANKOWO, godz. 10.45

Msza święta w kościele parafialnym św. Floriana w Szymankowie pod przewodnictwem biskupa diecezji elbląskiej Jacka Jezierskiego

Składanie kwiatów pod tablicą na peronie dworca w Szymankowie

Uroczystości przed pomnikiem poświęconym zamordowanym we wrześniu 1939 r. kolejarzom i celnikom

 • Hymn państwowy
 • Wystąpienia okolicznościowe
 • Modlitwa za poległych
 • Apel poległych, salwa honorowa
 • Składanie kwiatów
 • Zakończenie uroczystości
 • Poczęstunek

 

TCZEW, godz. 14.00

Uroczystości przed obeliskiem na skwerze Bohaterów Szymankowa:

 • Hymn państwowy
 • Powitanie gości
 • Wystąpienia okolicznościowe
 • Modlitwa za poległych
 • Apel poległych, salwa honorowa
 • Składanie kwiatów
 • Zakończenie uroczystości