Kwotą 300 tys. zł Fundacja Grupy PKP oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. dofinansowały zakup nowego ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu. Darowizna celowa przekazana przez PKP LHS po raz kolejny zaowocowała wsparciem polskiego systemu opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie cenne w okresie pandemii koronawirusa.

Placówki medyczne już od ponad roku toczą zmagania ze skutkami pandemii COVID-19. Wiąże się to przede wszystkim z obciążeniami dodatkowymi, często niezwykle wysokimi, kosztami, które powodują przesunięcie lub rezygnację z części potrzebnych inwestycji. Mając na uwadze dobro pacjentów oraz jak najlepsze funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej, z pomocą jednemu z nich ruszyły Fundacja Grupy PKP oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o.

W odpowiedzi na prośbę ze strony dyrekcji zamojskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, udzieliły finansowego wsparcia na zakup dodatkowego ambulansu, niezbędnego do utworzenia kolejnego zespołu do transportu osób ze stwierdzeniem lub podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

PKP LHS

Do tej pory w stacji, od początku pandemii, funkcjonowały dwa zespoły – jeden w Zamościu, drugi w Biłgoraju. W szczytowym okresie pandemii zdarzały się sytuacje, że do pacjentów musiały wyjeżdżać kilka, a nawet kilkanaście razy na dobę, realizując transporty do miejsc oddalonych o kilkaset kilometrów od punktu stacjonowania. Dwie karetki, które rejestrują miesięcznie przebiegi rzędu kilkunastu tysięcy kilometrów, nie są w stanie obsłużyć wszystkich przypadków.

Placówki medyczne, chcąc zapewnić w okresie pandemicznym opiekę pacjentom, spotykają się z koniecznością ponoszenia dużych kosztów. Dlatego każda forma wsparcia finansowego to szansa na usprawnienie ich pracy, a co za tym idzie, uratowanie większej liczby chorych. Wyrażamy ogromne uznanie dla pracy i poświęcenia medyków. Często ryzykują zdrowie i robią co w ich mocy, by służyć innym. Obecnie jest to dodatkowo utrudnione z uwagi na pandemię. Dlatego cieszymy się, że poprzez współpracę z PKP LHS mogliśmy sprawić, iż działanie zamojskiej stacji pogotowia będzie efektywniejsze – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Kluczyki do specjalistycznego ambulansu typu "S" przekazał Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP LHS. – We współpracy z Fundacją Grupy PKP konsekwentnie wspieramy lokalną służbę zdrowia. Zachęcaliśmy do akcji szczepień przeciwko COVID-19. Wierzymy, że dzięki akcji szczepień oraz nowemu wyposażeniu pogotowia będziemy mogli wspólnie stawić czoła kolejnym falom pandemii – podkreślił.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zamościu zakupiła cztery nowe karetki, które usprawnią działania kolumny transportowej.

Darowizna dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu to nie jedyna forma wsparcia dla systemu ochrony zdrowia, w którego udzielenie włączyła się w ostatnich miesiącach Fundacja Grupy PKP. Ponad 5 mln złotych trafiło do placówek medycznych, m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu i odczynników potrzebnych do diagnostyki. Były to środki pozyskane dzięki darowiznom spółek Grupy PKP. Ponad 800 tys. zł zostało natomiast przekazane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Aparatura umożliwiła wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym. 1,5 mln złotych trafiło z kolei do Narodowego Instytutu Leków i umożliwiło Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa.

Fundacja, wraz z PKP Linią Hutniczą Szerokotorową sp. z o. o., przekazała też środki finansowe na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej, m.in. do pięciu szpitali. Łączna wartość tej darowizny wyniosła ponad milion złotych. 

Fundacja Grupy PKP