Popularyzacja wiedzy o historii Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków – to główne założenia Konkursu Historycznego Patria Nostra. W Teatrze im. J. Słowackiego  w Krakowie odbyła się uroczysta gala Finału Małopolskiego, w której udział wzięła również Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, jednego z partnerów konkursu.

Tegoroczna edycja wydarzenia adresowana jest do młodzieży szkolnej z klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych z województw małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, jak również do szkół polonijnych z innych krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Przewidywana liczba uczestników w trzech konkursach regionalnych oraz konkursie międzynarodowym wynosi blisko 1,2 tys. osób.

W małopolskim konkursie wzięły udział łącznie 74 czteroosobowe drużyny ze szkół w województwie małopolskim oraz kilka szkół z województwa śląskiego i podkarpackiego. W edycji małopolskiej uczestniczyły także cztery drużyny polonijne, dwie z Ukrainy, jedna z Francji i jedna z Wielkiej Brytanii. 

FA3HSZlWEAQuSC

Laureatami Finału Małopolskiego zostali:

Miejsce I: Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych  im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Miejsce II: II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Miejsce III: Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Chabówce

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczących ważnego wydarzenia z historii Polski. Dzięki temu uczestnicy mają szansę rozwoju umiejętności animacji komputerowej oraz montażu filmowego. Formuła konkursu pozwala również uczniom na zdobycie wiedzy o zagadnieniach często pomijanych w obowiązkowych programach szkolnych, a także na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji historycznej oraz utrwalaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Laureaci konkursu wyłaniani są podczas gal, na których prezentowany jest przegląd przygotowanych filmów. W spotkaniach, oprócz uczestników, udział biorą przedstawiciele władz samorządowych, patroni i sponsorzy. 3 października odbyła się gała Finału Małopolskiego. Katarzyna Kucharek, podczas swojego wystąpienia, podkreśliła, że Fundacja Grupy PKP po raz kolejny ma przyjemność wspierać tak wspaniałą inicjatywę, jak Konkurs Historyczny Patria Nostra. Zwróciła uwagę, że ma on nieoceniony wkład w krzewienie patriotyzmu oraz etyki chrześcijańskiej wśród młodego pokolenia Polaków. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania młodych twórców, opiekunów, rodziców i nauczycieli w popularyzację historii naszego kraju. Troska o dziedzictwo historyczne naszego narodu to gwarant wspaniałej przyszłości Polski – dodała prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Ważnym elementem projektu, który daje szansę na jeszcze lepsze propagowanie wiedzy o dziejach państwa polskiego, są także wycieczki edukacyjne dla zagranicznych uczestników konkursu. W ramach dotychczasowych edycji zorganizowano je dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.  W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w galach finałowych.

Fundacja Grupy PKP