Setki uśmiechów i wyrazów wdzięczności, setki zrealizowanych projektów oraz inicjatyw, dzięki którym pomagamy, edukujemy i chronimy od zapomnienia. Taka jest Fundacja Grupy PKP – działa z ludźmi, dzięki ludziom oraz dla ludzi. To coś więcej niż organizacja pożytku publicznego, to organizacja, dla której człowiek oraz ważne dla niego sprawy stanowią podstawę hasła #ZawszeNaSłużbie. I tak już od 8 lat! 

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej – taki cel przyświeca powstałej 7 listopada 2013 roku fundacji, której fundatorem zostały Polskie Koleje Państwowe S.A. Działamy przede wszystkim w trosce o polską kolej i ludzi z nią związanych. Realizujemy misję poprzez pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu szynowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochronę dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

Fundacja Grupy PKP to nieodłączny i niezmiernie istotny element całej Grupy PKP. Dzięki jej działaniom i ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu co roku prowadzone są projekty, dzięki którym wspólnie możemy nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Dodatkowo, w czasie szczególnie trudnym, jakim jest pandemia COVID-19, istnienie takiej organizacji okazało się kluczowe w realizacji działań mających na celu walkę ze skutkami epidemii, takimi jak wsparcie służby zdrowia czy zakup materiałów ochronnych dla pracowników pozostających na służbie. Obchody 8. rocznicy powstania Fundacji Grupy PKP to doskonała okazja do podziękowania Zarządowi, wszystkim pracownikom i wolontariuszom za dotychczasową pracę i poświęcenie oraz przekazania życzeń zdrowia, sukcesów i motywacji do dalszej pracy – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

IMG 8407 male2

Człowiek najwyższą wartością

Fundacja Grupy PKP w swojej działalności wychodzi również poza obszar związany wyłącznie z kolejnictwem. To jest właśnie nasza siła, jesteśmy tam, gdzie ktoś wymaga wsparcia i szybkiej pomocy. Zbiórki charytatywne, projekty pomagające rozwiązywać problemy społeczne, wspieranie inicjatyw kulturalnych, realizacja programu wolontariatu pracowniczego. To wszystko pokazuje, że realizujemy przyświecające nam hasło odpowiedzialnie i z oddaniem drugiemu człowiekowi.

Od samego początku moc Fundacji dają ludzie, którzy ją tworzą. To niezwykli pracownicy, oddani i życzliwi nam wolontariusze, gotowi przyjść ze wsparciem w każdej chwili, a także firmy, instytucje oraz osoby indywidualne, dzielnie wspierające nasze działania. Współpraca z nimi jest dla nas ogromnym zaszczytem. Każdy wyraz sympatii, wdzięczności, a także docenienia tego, co robimy, to dla nas dowód, że misja, jaką wypełniamy, jest ważna. W najlepszy możliwy sposób pokazujemy, czym w praktyce jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez naszego fundatora – PKP S.A. – firmy, której działalności przyświeca nie tylko biznes, ale również wyższe wartości. Przez 8 lat, każdego dnia, w realizowanych przez nas przedsięwzięciach kluczowy jest dla nas jeden cel: czynienie otaczającego nas świata coraz bardziej otwartym i wrażliwym na ludzkie sprawy – podkreśla Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Solidarni z medykami

Za nami kolejny rok pokazujący, na jak licznych obszarach działa Fundacja Grupy PKP. Nie ustajemy we wspieraniu placówek medycznych w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Wraz z PKP Energetyka S.A. przekazaliśmy Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu sprzęt komputerowy o wartości blisko 40 tys. zł. Sprzęt ten jest wykorzystywany do szybszego zbierania i analizowania danych przez terenowe służby sanitarne, a tym samym lepszej kontroli zakażeń. Dzięki współpracy z PKP Linią Hutniczą Szerokotorową sp. z o. o. i ofiarowanym darowiznom celowym w wysokości ponad 300 tys. zł, Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił niezbędny sprzęt medyczny wykorzystywany na szpitalnych oddziałach, natomiast Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zamościu nabyła nowy ambulans.

8 lat Fundacji Grupy PKP grafika

 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, tak i w tym roku angażujemy się w promocję szlachetnej akcji, którą jest honorowe krwiodawstwo. Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi, ponieważ ratuje zdrowie i życie, a my – Kolejarze, jako jedna z pierwszych w Polsce dużych grup zawodowych, oddawaliśmy i oddajemy krew na ogromną skalę.

Pamięć o kolejowym dziedzictwie, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Doskonałą inicjatywą promującą historyczne dziedzictwo polskiej kolei była wyjątkowa wystawa realistycznego modelarstwa kolejowego, przygotowana przez Fundację Grupy PKP. W Stacji Muzeum zaprezentowano makiety stanowiące kopię prawdziwej kolei z przełomu lat 60., 70. i 80. XX wieku. Makiety były wielokrotnie pokazywane na wystawach w Niemczech, Francji, Niderlandach i Luksemburgu, wzbudzając każdorazowo uznanie publiczności i specjalistów zajmujących się tematem realistycznego modelarstwa kolejowego. 

Ważną przestrzenią naszej działalności są także przedsięwzięcia związane z aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Wydarzeniem, które spotkało się z niezwykle dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, był zorganizowany przez Fundację Grupy PKP koncert charytatywny Olivera Palmera, jedynego na świecie niesłyszącego tenora spinto, nazywanego "polskim Bocellim", który wystąpił w hali Dworca Centralnego w Warszawie.

Naszego wsparcia udzieliliśmy również Kolejowemu Ośrodkowi Wypoczynkowemu w Łącku, zarządzanego przez ks. Ryszarda Marciniaka, krajowego animatora Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Dzięki zaangażowaniu pracowników Fundacji, a także spółek z Grupy PKP, dzieci z niepełnosprawnościami oraz z najuboższych rodzin kolejarskich mogły wziąć udział w letnich turnusach rehabilitacyjnych.

W Polsce i za granicą

Działania Fundacji Grupy PKP nie ograniczają się jedynie do granic Polski. W tym roku ponownie wsparliśmy mieszkańców stolicy Libanu – Bejrutu – poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej eksplozji, do jakiej doszło w tamtejszym porcie. W ubiegłym roku zakupiliśmy oraz przekazaliśmy za pośrednictwem polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie 10 ton mleka w proszku. W tym roku natomiast ofiarowaliśmy 100 tys. zł na kupno tego produktu żywnościowego.

W podejmowanych inicjatywach pamiętamy także o naszych rodakach działających we wschodniej Europie. Darowiznę celową skierowaliśmy do Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, prowadzonego przez polską zakonnicę, s. Michaelę Rak, a także do wspieranego przez Polskę Chrześcijańskiego Centrum Dziecięcego "Arka" we wsi Pioniersk na przedmieściach Mariupola we wschodniej Ukrainie.

W trosce o bezpieczeństwo

Przez ostatnie 8 lat, w ramach naszej działalności, zrealizowano też wiele projektów dotyczących bezpieczeństwa. Najbardziej znane to: cykl warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych – "Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu", wydanie książeczki edukacyjnej dla najmłodszych "Beni uczy bezpieczeństwa. Beni teaches you to behave safely". Fundacja Grupy PKP jest także partnerem kampanii społecznych realizowanych przez spółki i instytucje z branży kolejowej, m.in. "Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko" oraz "Kolejowe ABC". Prezes zarządu Fundacji Grupy PKP od wielu lat reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, biorąc udział w grupach roboczych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC – International Union of Railways), Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU – International Road Transport Union) i Europejskiego Forum dot. Przejazdów (ELCF – European Level Crossing Forum). Fundacja Grupy PKP zaangażowała się w projekt ILCAD (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień na Przejazdach Kolejowo-Drogowych). Dzięki tej współpracy dobre praktyki polskich firm i organizacji są prezentowane w szerszym gronie, a wymiana doświadczeń pozwala na wdrażanie innowacji w rodzimym środowisku.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Wami i dzięki Wam będziemy mogli realizować nasze inicjatywy w jeszcze szerszym zakresie. Osoby zainteresowane działalnością Fundacji Grupy PKP zapraszamy na stronę www.fundacjapkp.pl oraz do polubienia nas w mediach społecznościowych:

Fundacja Grupy PKP