Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa znów mogli spotkać się Kresowi Żołnierze Niezłomni – żołnierze AK. W Warszawie odbył się XXXV Międzynarodowy Zjazd Łagierników i Sybiraków. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, którego działalność wspiera Fundacja Grupy PKP.

lagiernicy

Podczas tego wyjątkowego spotkania nie zabrakło chwil wzruszenia, radości i przywołania pamięci o tych Łagiernikach, którzy od nas odeszli. Na uroczystości głównej obecne były m.in. mjr Natalia Zarzycka – Honorowa Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, żołnierz Poleskiej AK, ppłk Stanisława Kociełowicz – wiceprezes Stowarzyszenia, harcerka Szarych Szeregów Okręgu Wileńskiego AK, a także ppłk Henryk Czerwiński z Okręgu AK Radom-Kielce. Do Warszawy przybyli również Sybiracy z Koła Związku Sybiraków w Wołominie na czele z Prezes Honorową Marią Sobolewską.

Fundację Grupy PKP reprezentowała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu, która została odznaczona Kresowym Krzyżem Pamięci za zasługi na rzecz działalności i pamięci o Kresach Wschodnich. O przyznaniu wyróżnienia zadecydowała Kapituła Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. W zjeździe uczestniczyła również senator Maria Koc, a także wdowy zmarłych Łagierników, członkowie Stowarzyszenia i inni zaproszeni goście.

1a1

Podczas oficjalnych wystąpień odczytano list od płk Weroniki Sebastianowicz – żołnierza Obwodu Wołkowysk Okręgu Białostockiego AK, łagierniczki, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi oraz wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, która z uwagi na sytuację społeczno-polityczną na Białorusi oraz problemy na polskiej granicy wschodniej nie mogła w tym roku wraz z innymi kombatantami AK z tego kraju uczestniczyć w zjeździe. Obchodząca w tym roku swe 90. urodziny Pani Pułkownik we wzruszających słowach pozdrowiła kolegów i zebranych, wierząc, iż w kolejnym roku będzie dane im się znów spotkać. List do uczestników wystosował także Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz Hymnu Łagierników. W trakcie wzruszającej uroczystości przypomniane zostały losy łagierników – Kresowych Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli w czasie i po II wojnie światowej na Kresach Wschodnich, a następnie aresztowani przez Sowietów odbywali wieloletnie kary w najcięższych łagrach na dalekiej Syberii.

lagiernicy

Po zapaleniu znicza pamięci nastąpiło wspomnienie tych, którzy tegorocznego zjazdu niestety nie doczekali. Przemówienia zaproszonych gości, Łagierników i Sybiraków zakończyło wręczenie okolicznościowych statuetek i podziękowań dla uczestników uroczystości, organizowanej przez kombatantów od 35 lat. Następnie podsumowana została aktywna działalność Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK na polu edukacyjnym – upowszechniającym losy żołnierzy AK represjonowanych po roku 1944 przez Sowietów. Ze szczegółami można zapoznać się pod adresem: www.armiakrajowa-lagiernicy.pl.

Główną uroczystość XXXV Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu Łagierników i Sybiraków zakończył występ barda Macieja Wróblewskiego, który zaśpiewał m.in. utwór „Armio Krajowa”, skomponowany i napisany ku czci i pamięci żołnierzy AK walczących o wolność naszej Ojczyzny.

Fundacja Grupy PKP