W siedzibie Polskich Kolei Państwowych S.A. harcerze z Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego przekazali przedstawicielom środowiska kolejarskiego Betlejemskie Światło Pokoju. 

Spotkanie odbyło się 15 grudnia. Kolejarzy reprezentowali Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP oraz ks. Ryszard Marciniak, moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

6

4
-----------------------
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego, co roku, odpala się jedną świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat.

Od 1991 roku Betlejemskie Światło Pokoju organizuje Związek Harcerstwa Polskiego. Zgodnie z tradycją ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują światło dalej na wschód: do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Takim darem skauci z całej Europy pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Fundacja Grupy PKP