Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana dra inż. Andrzeja Żurkowskiego, wieloletniego Dyrektora Instytutu Kolejnictwa. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Fundacja kondolencje 01 Obszar roboczy 1