Wspieranie inicjatyw popularyzujących polską historię, pielęgnowanie tradycji kolejowej, ale również pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu szynowego oraz promowanie dobrych praktyk w obszarze polskiej kolei. To jedne z licznych działań statutowych zrealizowanych przez Fundację Grupy PKP, które najlepiej charakteryzuje hasło "Od tradycji do nowoczesności". Właśnie ono stało się myślą przewodnią w filmie podsumowującym naszą dotychczasową działalność.

Już od 8 lat Fundacja Grupy PKP wypełnia ważną rolę, realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, co ma priorytetowe znaczenie dla spółek wchodzących w skład Grupy PKP. Dzięki projektom, w które angażujemy się od 2013 roku, pielęgnowana jest pamięć o polskiej tradycji i historii, zwłaszcza kolejowej, jak również upowszechniane są rozwiązania dotyczące nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa.

Podstawą realizowanych przez Fundację działań jest uwzględnienie interesów społecznych, co przejawia się w prowadzeniu działalności charytatywnej, dobroczynnej i edukacyjnej, jak również wspieraniu inicjatyw kulturalnych. Fundacja Grupy PKP, włączając się w prace międzynarodowych organizacji kolejowych oraz angażując się w kampanie, których celem jest wyrównywanie szans, dąży do poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych, a także przeciwdziała marginalizacji różnych grup społecznych.   

Pamiętając o seniorach, ich potrzebach oraz problemach, z jakimi się zmagają, działając na rzecz efektywnej edukacji i rozwoju najmłodszych, łączymy pokolenia. Pamiętając o polskiej tradycji i historii, pielęgnując kolejowe dziedzictwo, ale także mając na uwadze to, by z każdym rokiem polska kolej stawała się coraz bardziej bezpieczna, komfortowa i nowoczesna, łączymy to co przeszłe, z tym co przyszłe.

Od tradycji do nowoczesności – po prostu! :-)    

Fundacja Grupy PKP