Dwa dni debat, spotkań i dyskusji na temat najważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych – tak można podsumować zakończone w Gdyni V Forum Wizja Rozwoju. Wydarzenie to corocznie gromadzi kilka tysięcy osób. Wśród zaproszonych gości, po raz kolejny, była również Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, która wystąpiła podczas dwóch paneli dyskusyjnych.

Jak poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki i budować jej siłę? Które zagadnienia społeczne są istotne z punktu widzenia obszaru gospodarczego? Między innymi o tych kwestiach rozmawiali ekonomiści, przedsiębiorcy, naukowcy, a także przedstawiciele sektora publicznego z całego kraju, którzy wzięli udział w kilkudziesięciu debatach zorganizowanych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Jednym z istotniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych jest polityka senioralna – przestrzeń mająca szczególny potencjał w kontekście kształtowania rynku pracy w nadchodzących latach. Osoby starsze, mimo tego, że stanowią jego ważną część i posiadają duży potencjał wynikający z doświadczenia, są niestety dość często marginalizowane. Należy podejmować działania, by w jeszcze efektywniejszy sposób aktywizować zawodowo tę grupę społeczną, zaspokajać jej potrzeby oraz szukać rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w życiu codziennym. Temu właśnie zagadnieniu poświęcony był panel "Od Srebrnej do Złotej Gospodarki – Seniorzy jako społeczno-gospodarczy potencjał kraju". Udział w debacie wzięła prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

IMG 5337

– Do naszych celów statutowych należy działalność na rzecz emerytów i rencistów jako grupy narażonej na wykluczenie społeczne. Koncentrujemy się na wspieraniu seniorów z branży transportowej – w szczególności emerytowanych pracowników spółek kolejowych. Dodatkowo pomagamy także kombatantom oraz osobom represjonowanym. Regularnie współdziałamy z instytucjami i stowarzyszeniami, dzięki którym seniorzy wiedzą, że nie są sami, że jest ktoś, kto wyciągnie do nich pomocną dłoń. Otwartość i wrażliwość na osoby starsze powinna być czymś naturalnym – zaznacza Katarzyna Kucharek.

Mówiąc o polityce senioralnej w kontekście gospodarki, nie można pominąć zadań realizowanych przez podmioty wdrażające Społeczną Odpowiedzialność Biznesu – strategię zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy.

IMG 5510

Podczas panelu "Obszary wsparcia przez podmioty realizujące Społeczną Odpowiedzialność Biznesu" prezes zarządu Fundacji Grupy PKP zaznaczyła, że strategia ta bywa często mylona z działaniami czysto charytatywnymi, zakładającymi bezinteresowną pomoc. Przy tej okazji wyjaśniła, w jaki sposób idea, wypływająca ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, urzeczywistniana jest w organizacji, którą kieruje. Na przykładzie podejmowanych inicjatyw Katarzyna Kucharek wskazała, że głównym celem Fundacji jest to, by dzięki okazywanemu wsparciu najbardziej potrzebującym, ich sytuacja społeczna lub materialna uległa poprawie. Zwróciła uwagę, że ten kierunek należy oddzielić od projektów będących przede wszystkim narzędziami, które poprzez zaspokojenie naturalnej ludzkiej potrzeby do czynienia dobra, mają za zadanie dostarczyć firmie określonych profitów, jak chociażby zwiększenie sprzedaży oferowanego przez nią produktu.

Fundacja Grupy PKP