"Tory są dla pociągów" – pod takim hasłem będzie przebiegała tegoroczna edycja Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (International Level Crossing Awareness Day). Jedną z najważniejszych i najbardziej znaczących inicjatyw dla światowego środowiska kolejarskiego zorganizuje Fundacja Grupy PKP wraz z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Konferencję inaugurującą wydarzenie, które odbędzie się w Warszawie, zaplanowano na 15 czerwca.

Blisko 150 gości z ponad 50 państw z całego świata odwiedzi polską stolicę, by podczas specjalnych prelekcji i paneli dyskusyjnych podzielić się doświadczeniami i wypracować metody, które przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zwłaszcza na przejazdach kolejowo-drogowych. W tym roku odbędzie się już 15. odsłona realizowanej przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) kampanii będącej kontynuacją Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych, który zorganizowano po raz pierwszy w 2009 roku.

ILCAD 2023 Save the date

Warszawa światowym centrum debaty o kolei

Pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego to także jeden z najważniejszych celów statutowych Fundacji Grupy PKP. Regularnie bierze ona udział m.in. w pracach grup roboczych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Doceniając to zaangażowanie i podejmowane inicjatywy dotyczące wskazanego obszaru, Międzynarodowy Związek Kolei powierzył Fundacji organizację kampanii Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych

Poprawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym to wyzwanie, jak również jeden z głównych celów stawianych przez międzynarodowe środowisko kolejarskie. Przywilej organizacji tak prestiżowego wydarzenia jest dostrzeżeniem naszych starań przez światową społeczność kolejarską. To także ogromne wyróżnienie, gdyż podejmiemy przedstawicieli kilkudziesięciu państw, a polska stolica przez trzy dni będzie światowym centrum debaty o bezpieczeństwie w transporcie kolejowym – wskazuje Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Tory dla pociągów

Każda kolejna edycja ILCAD ma swoją myśl przewodnią, wytyczającą uczestnikom kierunek dyskusji. W tym roku kampania będzie przebiegała pod znakiem jakże ważnego, ale niestety często pomijanego przez użytkowników pojazdów drogowych hasła "Tory są dla pociągów". Przesłaniem wypływającym ze wskazanej myśli jest jeszcze mocniejsze zwrócenie uwagi i zaakcentowanie kierowcom, że zbliżając się do przejazdów kolejowo-drogowych bezwzględnie należy przestrzegać obowiązujących przepisów i zasad, które pozwalają uniknąć niebezpiecznych zdarzeń.  

Od 2009 roku koordynuję prace Global Level Crossing Network – grupy roboczej  funkcjonującej przy UIC – jak również działania związane z Międzynarodowym Dniem Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych.  Wspólnym celem tych dwóch inicjatyw jest zwiększanie świadomości na temat zagrożeń na terenach kolejowych. Jestem dumna i szczęśliwa, że razem z Fundacją Grupy PKP i Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. będę uczestniczyła w konferencji inaugurującej 15. edycję ILCAD. PKP S.A. są jednym z naszych 200 członków, natomiast Katarzyna Kucharek, będąca także wiceprzewodniczącą wspomnianej wcześniej grupy GLCN, pomogła nam w 2011 roku zorganizować pierwszą konferencję ILCAD właśnie w Warszawie. Jest mi niezwykle miło, że mogę wrócić do tego pięknego miasta, posiadającego niezwykłą historię. Nie mam wątpliwości, że nasi zagraniczni goście będą zachwyceni tegoroczną odsłoną wydarzenia – podkreśla Isabelle Fonverne, starszy doradca ds. bezpieczeństwa w UIC.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych oparta będzie o trzy filary, wokół których będą toczyły się debaty:

Technologia – jakie technologie mogłyby pomóc w edukacji i podnoszeniu świadomości społeczeństwa, a ostatecznie w zapobieganiu wypadkom na przejazdach kolejowo-drogowych;

Przepisy – wspólne inicjatywy kolei, władz lokalnych oraz policji mające na celu zachęcanie do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego;

Działania informacyjne – jakie są najlepsze sposoby uświadamiania o zagrożeniach bezpieczeństwa na przejściach

Głównym punktem ILCAD jest konferencja inaugurująca, która w tym roku odbędzie się 15 czerwca w salach Zamku Królewskiego w Warszawie. Spotkanie to zostanie poprzedzone 14 czerwca specjalną sesją w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, poświęconą zapobieganiu wtargnięciom i samobójstwom na torach – TRESPAD (Trespass Prevention Awareness Day). Natomiast na 16 czerwca zaplanowana jest wizyta techniczna dla uczestników wydarzenia, której celem jest zapoznanie się z rozwiązaniami technologicznymi wpływającymi na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym.

-------------------------------

Inicjatywa Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych skupia zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej, specjalistów ds. bezpieczeństwa kolejowego, promotorów bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, a także naukowców, którzy razem pracują nad podnoszeniem świadomości w zakresie zagrożeń w obszarze przejazdów kolejowo-drogowych.

Więcej informacji na stronie www.ilcad.org.

Fundacja Grupy PKP