Rusza ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. 
Na wybranych zajęciach lekcyjnych najmłodsi nauczą się zasad bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach. Pomysłodawcą i organizatorem Szkoły Przyjaznej Bezpieczeństwu jest Fundacja Grupy PKP.

Fundacja Grupy PKP została wskazana jako jedna z czterech zgłoszonych przez PKP S.A. „dobrych praktyk” w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” wydanym przez FOB.

W dniach 11 i 12 marca w Warszawie odbywała się Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty. Ponad 200 przedstawicieli administracji i edukacji dyskutowało o przyszłości i jakości systemu nauczania w Polsce. Fundacja Grupy PKP zachęcała do korzystania z oferty programów grantowych dla szkół ponadgimnazjalnych i akademickich kół naukowych.

W środę 4 lutego Fundacja Grupy PKP przekazała symboliczny „bilet dobroczynności” dla Stowarzyszenia Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny. Swój udział we wsparciu dzieci mają pracownicy PKP S.A., którzy wypełnili ankietę w ramach Badania Zaangażowania.