W sobotę, 12 grudnia, ponad 400 dzieci ze szkół z Grodna i okolic wzięło udział w „choince” organizowanej przez Związek Polaków na Białorusi. Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Katarzyna Kucharek, przyjechała do Grodna ze świątecznymi paczkami od kolejarzy dla najmłodszych, uczących się języka polskiego.

27 grudnia 2018 r., członkowie Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe spotkali się z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Zespół Praskie Małmazyje, na zaproszenie Fundacji Grupy PKP, kolędował, w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, na największych warszawskich dworcach. Zaśpiewał, wspólnie z podróżnymi, nie tylko kolędy i pastorałki, ale także pieśni niepodległościowe, nawiązując do, przypadającej w tym roku, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego spoczywających na cmentarzu w Żukowie kolejarzy.

W konkursie „Dworzec Roku 2018”, organizowanym przez Fundację Grupy PKP i Fundację ProKolej, nagrodę główną zdobył Dworzec w Wągrowcu. Publiczność, w głosowaniu internetowym, przyznała swoją nagrodę Dworcowi w Kartuzach.

14 grudnia w Warszawie odbyły się uroczystości związane z 55-leciem Kolejarskiej Służby Krwi, zorganizowane przez Zarząd Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W obchodach  uczestniczyła Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek, która jako jedyna otrzymała dwa pamiątkowe dyplomy, medale i podziękowania.

16 grudnia,  w Warszawie odbyły się uroczystości związane z trzydziestoleciem  Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Szanowni Przyjaciele Fundacji Grupy PKP,

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w naszym życiu, wypełniony refleksją, radością oraz chwilami spędzonymi z rodziną i najbliższymi nam osobami.