Fundacja Grupy PKP wspólnie ze spółką PKP Energetyka S.A. pomogła zakupić 2 stanowiska do prowadzenia pomiarów, potrzebnych do utrzymania i eksploatacji taboru kolejowego.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, ze ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek każdy może zachorować. Na szczęście, każdy może też pomóc.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Wyższej Szkole Biznesu (WSB) w Dąbrowie Górniczej odbyło się seminarium,,zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach”  zorganizowane jest przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Fundacją Grupy PKP oraz Fundacją ProKolej.

„NAKRĘĆ SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWO!” - KONKURS NA SPOT REKLAMOWY PROMUJĄCY ZAŁOŻENIA KAMPANII BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!”

Czym są rogatki? Kto ma pierwszeństwo na przejeździe kolejowo-drogowym? Ile wynosi droga hamowania pociągu? – m.in. z takimi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy odcinka programu Matura To Bzdura, partnera kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. W nagraniu sprawdzono wiedzę Polek i Polaków nt. ruchu drogowego.

Fundacja Grupy PKP weźmie udział w I Forum pt. „Cele i zadania kształcenia dla przemysłu kolejowego w Polsce” organizowanym przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Centrum Badań i Kształcenia Specjalistów Transportu Kolejowego. Wydarzenie odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 na Politechnice Śląskiej. Fundację Grupy PKP reprezentować będzie Pani Katarzyna Kucharek - Prezes Fundacji.

Fundacja Grupy PKP, jako współorganizator, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką kolejnictwa na bezpłatne seminarium pt.: „ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM W ZAKRESIE OBSŁUGI OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH”, które odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest to czwarte spotkanie z cyklu bezpłatnych seminariów naukowo – dydaktycznych pt.: „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE SZYNOWYM POLSKI – 2017 TECHNIKA. ZARZĄDZANIE. ORGANIZACJA.”  Głównym organizatorem tych spotkań jest   Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

Fundacja Grupy PKP zorganizowała w tym roku pierwszą edycję akcji "ZAJĄCZEK WIELKIEJMOCY", skierowanej do pracowników Spółek z Grupy PKP. Celem akcji była zbiórka Wielkanocnych darów dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz z najbiedniejszych rodzin kolejarskich.