Fundacja Grupy PKP przyznała granty dla szkół ponadgimnazjalnych, które aplikowały o środki finansowe i sprzęt komputerowy, potrzebne do usprawniania procesu edukacyjnego w zawodach kolejowych.

Rybnickie Muzeum wydało książkę poświęconą historii polskiego kolejnictwa. Badacze z całej Polski przedstawili w niej sukcesy i problemy kolei w latach 1918-1989. Publikacja została dofinansowana przez Fundację Grupy PKP.

Cieszący się wielkim zainteresowaniem przewodnik Fundacji Grupy PKP „Kolej na Polskę” doczekał się edycji na urządzenia przenośne. Dzięki temu jeszcze większa liczba osób zainteresowanych polskimi kolejami będzie miała dostęp do tej publikacji.

Fundacja Grupy PKP uruchamia nabór wniosków do II edycji programów grantowych. O fundusze mogą ubiegać się związane z branżą kolejową szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe i środowiska studenckie.

Zwycięzcą konkursu Startup Round na innowacyjne rozwiązania poprawiające komfort, dostępność i bezpieczeństwo dworców kolejowych została firma MIGAM "RKPK" SP. Z O.O. S.K.A. Laureaci opracowali rozwiązanie z zakresu połączeń wideo z tłumaczami języka migowego za pomocą przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej. Ułatwi ono komunikację pracowników PKP z niesłyszącym pasażerem.

PKP S.A. wspólnie z Fundacją Grupy PKP uruchamiają program stypendialny dla dzieci pracowników PKP S.A. i Spółek Grupy PKP. Jest to wyjątkowa inicjatywa w skali kraju, w której fundusz jest  ustanawiany by zapewnić najlepszym uczniom możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań oraz wspierać ich w budowaniu przyszłej ścieżki kariery naukowej i zawodowej.

PKP S.A., Fundacja Grupy PKP oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Business Link poszukują innowacyjnych rozwiązań, które w jeszcze większym stopniu przyczynią się do poprawy komfortu podróżnych. Dzisiaj rusza Konkurs na Innowacje dla PKP S.A.

Ponad 500 uczniów z 12 szkół, uczestników projektu „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”, wzięło udział w zorganizowanym przez Fundację Grupy PKP festynie rekreacyjno-edukacyjnym w Pruszkowie.