Gliwice

PKP S.A. podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie modernizacji dworca w Gliwicach ze środków unijnych. Wartość dofinansowania wyniesie około 81,5 mln zł.

Obecnie w budynku dworca trwają prace wyburzeniowe. Podróżni mogą już korzystać ze zlokalizowanego w pobliżu dworca tymczasowego. Rozpoczęto również prace przygotowawcze w obrębie infrastruktury peronowo-torowej. Dzisiaj, w związku z rozpoczynającymi się robotami, z użytku wyłączono perony nr 2 i 3.

Modernizacja dworca w Gliwicach to kolejny projekt, realizowany przez PKP S.A. przy wsparciu unijnych funduszy. Obecnie podobne inwestycje trwają w Szczecinie i Bydgoszczy. Oba dworce – podobnie jak ten w Gliwicach – zostaną oddane do użytku pod koniec br. – mówi Grzegorz Tomaszewski, dyrektor zarządzający ds. nieruchomości w PKP S.A. – Dzięki unijnemu wsparciu, podróżni mogą już korzystać ze zmodernizowanych dworców we Wrocławiu i Gdyni oraz z nowego, podziemnego obiektu Kraków Główny – dodaje.

Dworzec w Gliwicach przejdzie kompleksową modernizację. Obiekt będzie bardziej nowoczesny, funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku pojawią się elektroniczne tablice z rozkładem jazdy, a dotychczasowy system informacji głosowej zostanie wymieniony. Rozbudowany zostanie system monitoringu.

Oprócz przebudowy budynku dworca, w ramach inwestycji przebudowane zostaną perony i tunele. Powstaną tam windy i schody ruchome oraz nowe elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów. Perony zyskają całkowicie nową nawierzchnię oraz zadaszenie z przeszkleniami. Wymienione zostaną również tory w obrębie stacji.

Planowany termin oddania do użytku dworca w Gliwicach to koniec 2015 r. Prace w obszarze infrastruktury peronowo-torowej zakończą się natomiast w II kwartale 2016 r. 
Łączna wartość inwestycji to ok. 156 mln zł.

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko