GliwiceJuż pod koniec tego roku w miejscu obecnego, wielkiego placu budowy powstanie zmodernizowany dworzec w Gliwicach. Prace rozbiórkowe rozpoczęły się w styczniu.

Obecnie trwają prace wyburzeniowe wewnątrz dworca. Wkrótce rozpoczną się roboty na peronach II i III. Dworzec tymczasowy został otwarty 3 marca.

Prace przy inwestycji prowadzone są przy zachowaniu ciągłej obsługi podróżnych. Oznacza to, że wykonawca musi pogodzić roboty związane z realizacją dużego wielobranżowego projektu ze stałym ruchem pasażerskim. Każdego dnia około 50 pracowników pracuje na placu budowy gliwickiego dworca.  Na dalszym etapie prac ta liczba może wzrosnąć nawet do 150 osób.

Zmodernizowany, bardziej funkcjonalny dworzec będzie miał powierzchnię użytkową 5283,70 m2, łączną wysokość 21 m (licząc wszystkie poziomy) i kubaturę ponad 36222,07 m3.

Już teraz wiadomo, że pasażerowie zatrzymujący się w Gliwicach będą mogli na dworcu kupić wszystko co jest przydatne w podróży. Na terenie obiektu będą dostępne, między innymi: sklepiki z multimediami i prasą, apteka oraz kawiarnia. W najbliższym czasie PKP S.A. podpisze umowy z kolejnymi najemcami, którzy planują otwarcie na dworcu lokalu gastronomicznego, sklepu spożywczego i drogerii.

Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz ścieżek prowadzących i specjalnych oznaczeń dla osób niedowidzących, w budynku pojawią się także windy z  systemem informacji głosowej i oznaczeniami w języku Braille’a. Bardzo praktyczną innowacją będą także pętle indukcyjne, umożliwiające osobom niedosłyszącym czy posiadającym aparat odsłuchanie komunikatów dworcowych.

Wszystkie prace na dworcu w Gliwicach są realizowane zgodnie z harmonogramem. – mówi Grzegorz Tomaszewski, Dyrektor Zarządzający ds. Nieruchomości PKP S.A. – Obecnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi najemcami zainteresowanymi prowadzeniem działalności w zmodernizowanym obiekcie.

Całościowy koszt projektu to ok. 156 mln PLN. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dworzec zostanie oddany do użytku do końca 2015 r. Oprócz Gliwic obecnie powstają dwa dworce współfinansowane ze środków unijnych – Szczecin Główny i Bydgoszcz Główna.

Gliwice w liczbach:
•    Łączna wartość inwestycji to ok. 156 mln PLN z czego ok. 81 mln PLN z budżetu UE
•    powierzchnia użytkowa budynku głównego dworca: 5 283,70 m2
•    kubatura: 36 222,07 m3
•    wysokość od poziomu piwnic: 21 m

Zmodernizowany dworzec będzie wyposażony w:
•    System dynamicznej informacji pasażerskiej
•    BMS (Building Managment System) - system zarzadzania monitorujący funkcjonowanie budynku
•    pętle indukcyjne - umożliwiają odsłuch komunikatów na dworcu przez osoby niedosłyszące, posiadające aparat

Fakty dotyczące budowy:
•    liczba pracowników 50-150
•    sprzęt ciężki:
     - gruszki z masą betonową wyposażone w pompy 
     - koparki gąsienicowe do rozbiórek starego dworca ze specjalnymi chwytakami
     - kaparki gąsienicowe do wykopów

Harmonogram
•    IV kwartał 2015 – oddanie dworca do użytku
•    II kwartał 2016  - zakończenie części inwestycji realizowanej przez PLK

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko