Najemcy mieszkań należących do PKP S.A. mogą wykupić nieruchomości na własność. Spółka ustanawia odrębną własność i sprzedaje samodzielne lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi (garaże, komórki) oraz udziałem w gruncie.

Kto może wykupić na własność mieszkanie od PKP?

1. Aktualni najemcy.
2. Spadkobiercy najemcy, m.in. współmałżonkowie (niebędący współnajemcami lokalu); dzieci najemcy i jego współmałżonka; osoby, którym najemca płacił alimenty oraz partnerzy życiowi najemcy, pod warunkiem że mieszkali w lokalu do chwili jego śmierci.  Osoby uprawnione do wykupu mieszkania wymienia szczegółowo art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.
3. Obecni lub byli pracownicy zakładów wydzielonych ze struktur PKP po 1 lipca 1991 r.
4. Obecni lub byli pracownicy:
a) przedsiębiorstw państwowych lub jednostek organizacyjnych,
b) podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw państwowych po 1 sierpnia 1990 r., które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy mieszkania (PKP) lub jego prawnego poprzednika, albo gdy budynki były budowane w ramach wspólnych inwestycji tych podmiotów i PKP.
5. Osoby zwolnione z pracy w wyniku  zmian organizacyjnych lub zmniejszenia zatrudnienia w PKP lub PKP S.A.
6. Osoby zatrudnione przez innych pracodawców w trybie przepisu art. 231 Kodeksu pracy.

Prawo do zakupu mieszkania przysługuje osobom bliskim również w przypadku lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w zamian za lokal dotychczas zajmowany w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika PKP. Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy zakupie jednego lokalu.

Kiedy można wykupić lokal? O możliwości zakupu mieszkań PKP S.A zawiadamia na piśmie osoby uprawnione do ich nabycia. Potencjalni kupujący mają trzy miesiące (od dnia doręczenia zawiadomienia o sprzedaży lokalu) na złożenie pisma z oświadczeniem o zamiarze kupna lokalu.

Cenę sprzedaży lokalu ustala się na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę  majątkowego. Ta cena jest następnie pomniejszona o:
1. 6 proc. za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach organizacyjnych i podmiotach utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP po 1 lipca 1991 r.
2. 3 proc. za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie.

Uwaga! Obniżenie ceny mieszkania może wynieść maksymalnie 95 proc.

PKP oferuje też (na wniosek kupującego) możliwość rozłożenia płatności na maksymalnie 10 rat rocznych. Płacąc jednak z góry nabywca dostaje bonifikatę w wysokości 25 proc. należności.

Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego należność z tytułu nabycia lokalu może być rozłożona na raty roczne uiszczane w okresie do 10 lat. Nabywca lokalu mieszkalnego, dokonując jednorazowo wpłaty należności z tytułu jego nabycia, uzyskuje bonifikatę w wysokości 25% tej należności.

Regulamin ustanawiania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna odrębnej własności i sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, garażami i niezbędnymi do korzystania z nich gruntami (plik PDF do pobrania)

Ustawy regulujące gospodarkę mieszkaniową:

1) Rozdział 7 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (plik PDF do pobrania)

2) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (plik PDF do pobrania)

Kontakty do Wydziałów Mieszkaniowych:

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku

Wydział Mieszkaniowy w Gdańsku 
(woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. warmińsko – mazurskie)

ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdańsk
Tel.: (+48 58)  72 14 980
Fax: (+48 58)  72 14 980
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

Wydział Mieszkaniowy w Katowicach 
(woj. śląskie)

ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice
Tel.: (+48 32) 71 05 280
Fax: (+48 32) 71 06 052
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

Wydział Mieszkaniowy w Krakowie 
(woj. lubelskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. podkarpackie)

ul. Rondo Mogilskie 1, 31–516 Kraków
Tel.: (+48 12) 39 31 836 
Fax: (+48 12) 39 31 806
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu

Wydział Mieszkaniowy w Poznaniu 
(woj. lubuskie, woj. wielkopolskie, woj. zachodniopomorskie)

Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Tel.: (+48 61) 63 33 635
Fax: (+48 61) 63 35 157
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

Wydział Mieszkaniowy w Warszawie 
(woj. podlaskie, woj. mazowieckie, woj. łódzkie)

ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa
Tel.: (+48 22) 47 45 206
Fax: (+48 22) 47 45 294
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Wrocławiu

Wydział Mieszkaniowy w Wrocławiu 
(woj. dolnośląskie, woj. opolskie)

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
Tel.: (+48 71) 71 75 965
Fax: (+48 71) 71 75 409
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.