Benefity
Benefity
 

PKP S.A. dla polepszenia komfortu pracy swoim pracownikom oferuje szeroki zakres dodatków do wynagrodzenia.
W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy Spółki mogą ubiegać się o dofinansowanie do różnego rodzaju wypoczynku m.in. do „wczasów pod gruszą”, biletów, wycieczek, bonów świątecznych. W ramach ZFŚS pracownik może otrzymać również bezzwrotną pomoc rzeczową i finansową, a także pomoc finansową na cele mieszkaniowe.
Spółka ma podpisane umowy na zajęcia sportowo-rekreacyjne z firmami, dzięki którym pracownik ma dostęp do szerokiego wachlarza usług obejmujących m.in. aerobic/fitness, basen, siłownia, nauka sztuk walki, nauka tańca i wiele wieli innych w najlepszych i najpopularniejszych obiektach sportowych na terenie całego kraju.
PKP S.A. współpracuje również z jednym z największych ubezpieczycieli na rynku polskim. W ramach umowy pracownik może wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje ochronę od nagłych i nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo pracownik ma również możliwość nabycia pakietu dot. usług medycznych o szerokim zakresie świadczeń zdrowotnych, które realizowane są przez świadczeniodawców współpracujących z ubezpieczycielem.
Ponadto pracownikom spółki, a także ich współmałżonkom, dzieciom oraz emerytom i rencistom kolejowym, na pisemny wniosek przysługują korzystne ulgi na świadczenia przejazdowe.

Perspektywy rozwoju
Perspektywy rozwoju
 

Nasza spółka wspiera pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wiedza pracowników jest podstawową wartością naszej firmy, a najlepszym sposobem zwiększenia efektywności pracy jest nieustanne kształcenie pracowników w trakcie ich aktywności zawodowej. Na rynku jest wiele rożnych form zdobywania wiedzy: szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, seminaria oraz studia - wszystko, co pomaga rozwijać zarówno umiejętności specjalistyczne, jak i społeczne, które są niezbędne do wykonywania zadań. Każdy pracownik PKP S.A. może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe albo na swój wniosek albo z inicjatywy przełożonego. Spółka dofinansowuje również studia.
Oczywiście bez względu na formę, tematyka szkolenia czy studiów jest ściśle związana z zakresem zadań, które pracownik realizuje na swoim stanowisku. Bowiem działania szkoleniowo-rozwojowe koncentrujemy na realnych potrzebach naszej organizacji, tak aby wspierały ją w realizacji planów strategicznych.
O ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników naszej spółki dba specjalna jednostka organizacyjna, która planuje i wdraża działania szkoleniowo-rozwojowe. Bardzo istotną rolę w rozwoju zawodowym pracowników odgrywa menedżer. To on ma największą wiedzę o swoim podwładnym i w dużej mierze od niego zależy jak pokieruje rozwojem swojego zespołu.