Fundacja Grupy PKP została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Naszym nadrzędnym celem jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak, zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności, edukacja dzieci i młodzieży czy przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych.

Największą nagrodą, jaką otrzymujemy, jest wdzięczność osób, którym pomogliśmy oraz świadomość tego, że nasze działanie przynosi realne zmiany. Dziękujemy za każde miłe słowo, za każdą wiadomość i laurkę. Dziękujemy także za nagrody, jakie otrzymaliśmy za działalność Fundacji. Takie wyróżnienia jeszcze bardziej motywują nas do codziennej pracy!

Fundacja Grupy PKP otrzymała od Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziału Stołecznego medal wraz z dyplomem za wieloletnie wsparcie działań Towarzystwa (grudzień, 2018).

Z okazji 55-lecia Kolejarskiej Służby Krwi Fundacja Grupy PKP otrzymała pamiątkowy dyplom i medal za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża (grudzień, 2018).

Z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Pani Prezes Zarządu Fundacji Katarzyna Kucharek otrzymała medal i dyplom za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża (grudzień, 2018).

Odznaka dla Fundacji Grupy PKP ,,Zasłużony dla Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK”

Wyróżnienie dla Fundacji Grupy PKP w Konkursie ,,Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym”

Fundacja Grupy PKP z nagrodą MediaKreator 2017

Praktyki PKP S.A. po raz drugi wyróżnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”

PKP S.A. doceniona jako firma społecznie odpowiedzialna

Fundacja Grupy PKP wyróżniona w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu