08.12.2017.r w sali sesyjnej na Dworcu Głównym we Wrocławiu odbyło się coroczne spotkanie Zarządu Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK z Pracodawcami członków Klubu oraz z sympatykami. Zarząd Klubu wyróżnił Fundację Grupy PKP brązową odznaką ,,Zasłużony dla Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK”, doceniając i podkreślając wieloletnie czynne i bezinteresowne wspieranie działań na rzecz Klubu i Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Wspieranie idei honorowego krwiodawstwa jest często podkreślane w codziennych działaniach Fundacji Grupy PKP. W okresie wakacyjnym Fundacja współorganizowała akcję ,,Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, promującą honorowe krwiodawstwo oraz dawstwo szpiku kostnego. Wydarzenia, które odbyły się na kilkunastu dworcach kolejowych, podkreślały także istotę wypracowania dobrych wzorców postaw społecznych oraz miały na celu zwiększenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia.