Tłumacz Migam, Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu, Program Oddłużeniowy dla Klienta Mieszkaniowego PKP S.A. oraz  dwie praktyki długoletnie: działania na rzecz osób bezdomnych, Koalicja Rzeczników Etyki zostały wskazane jako dobre praktyki w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Prezentowane są w nim dane za miniony 2015 rok.

Zawarte w Raporcie praktyki pogrupowane są w 7 obszarach, zgodnie z normą ISO 26000: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W kategorii zagadnienia konsumenckie przedstawiono projekt Tłumacz Migam.  

PKP S.A. we współpracy z Fundacją Grupy PKP, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości i Business Link zorganizowała I edycję konkursu z obszaru innowacyjnych rozwiązań, przyczyniających się do poprawy komfortu podróżnych o ograniczonej mobilności. Zwycięskim rozwiązaniem został Tłumacz Migam. Wychodząc naprzeciw potrzebie poprawy komfortu podróżnych głuchych i słabosłyszących na dworcach, PKP S.A. umożliwia tłumaczenia języka migowego on-line poprzez wprowadzenie usługi Tłumacza Migam – mówi Bartłomiej Budnicki, Naczelnik Wydziału w Biurze Strategii.

W kategorii uczciwe praktyki operacyjne wyróżniony został Program Oddłużeniowy Klienta Mieszkaniowego, który został uruchomiony w kwietniu 2015 roku przez ówczesny Departament Windykacji PKP S.A. Inicjatywa ma na celu pomoc Klientom Spółki w spłacie ich dotychczasowego zadłużenia.

 -  Wdrożenie Programu Oddłużeniowego miało znaczący wpływ na relacje  i współpracę z naszymi kluczowymi interesariuszami. Zainteresowanie Programem Oddłużeniowym przewyższyło nasze oczekiwania, spłacalność czynszu wśród Uczestników Programu wzrosła o 34% – stwierdza Magdalena Polończyk, Dyrektor Biura Windykacji.

W kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej wyróżniono ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Grupy PKP Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”, który był skierowany do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Fundacja zrealizowała program w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci. W trakcie nauki uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia mają miejsce na terenach kolejowych, gdzie na peronach i dworcach nie wolno przebywać oraz jak nie należy zachowywać się w pobliżu torów, na przejazdach kolejowo-drogowych a także podczas jazdy pociągiem. W programie znalazły się również tematy związane z bezpiecznym korzystaniem z urządzeń elektrycznych, ochroną środowiska naturalnego oraz segregacją śmieci. Nauka odbywała się nie tylko w szkole. W ramach zajęć praktycznych, dzieci wyruszyły w bezpieczną podróż pociągiem. Dla niektórych z nich było to pierwsze spotkanie z koleją.

Fundacja Grupy PKP po raz drugi została wyróżniona w raporcie FOB. Cieszymy się bardzo, że nasze działania są zauważane i doceniane – stwierdziła Natalia Bogdanowicz, Prezes Fundacji Grupy PKP. 
W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć zakres naszych aktywności. Trwają prace nad stworzeniem Klubów Małego Kolejarza na przestrzeniach dworcowych. Dzięki tym placówkom będziemy mogli rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie i ekologii na co dzień, a nie tylko od święta.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” został ogłoszony 31 marca br.  
Z pełną wersją raportu można zapoznać się pod adresem www.odpowiedzialnybiznes.pl