W II edycji Konkursu ,,Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym” działalność Fundacji Grupy PKP została nagrodzona wyróżnieniem wręczonym przez Ignacego Górę, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Dzięki działaniom Fundacji podczas spotkań i wycieczek po obiektach kolejowych oraz podczas przejazdów pociągami blisko 3,5 tys. uczniów mogło w praktyce poznać zasady bezpiecznego zachowania.

Konkurs „Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym” jest organizowany od 2016 roku jako kontynuacja podpisanej wówczas przez przedstawicieli podmiotów sektora kolejowego „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. „Deklarację” podpisało 170 przedsiębiorstw, organizacji, uczelni i urzędów związanych z rynkiem kolejowym, w tym także Fundacja Grupy PKP.

Założeniem konkursu jest wymiana doświadczeń podmiotów rynku kolejowego w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa oraz podejmowania działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego.

Gala Konkursu odbyła się w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorem był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Z ramienia uczelni udział wzięli Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,  Rektor Politechniki Warszawskiej oraz pani prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.