Przedstawiciele PKP S.A. podpisali dziś umowę z firmą, która zajmie się budową dworca systemowego w Czeremsze. Inwestycja, która ma zostać zrealizowana przy wsparciu środków unijnych, zakończy się w IV kwartale przyszłego roku.

W miejscu dotychczasowego dworca powstanie nowy, mniejszy obiekt. W budynku znajdą się poczekalnia, kasa biletowa z obniżonym okienkiem oraz ogólnodostępne toalety wyposażone w przewijak. Na dworcu pojawi się również nowoczesny system informacji pasażerskiej. Nowy obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością – wewnątrz pojawią się pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących oraz tablice multisensoryczne i ścieżki prowadzące dla niewidomych i niedowidzących. Dzięki zainstalowanemu monitoringowi budynek stanie się też bezpieczniejszy.

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie również teren przyległy do dworca – pojawią się miejsca parkingowe, a także miejsca typu kiss&ride oraz wiata rowerowa.

Podobnie jak w przypadku innych dworców systemowych, w Czeremsze również pojawią się rozwiązania ekologiczne. Budynek zostanie wyposażony z kolektory słoneczne i energooszczędne oświetlenie LED. Zaplanowano także odzysk wody szarej.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm MERX sp. z o.o. i T4B sp. z o.o. Wykonawca rozpocznie prace budowlane jeszcze w tym miesiącu. Termin ich zakończenia planowany jest na IV kwartał 2019 r. W czasie realizacji robót podróżni będą mogli korzystać z dworca tymczasowego, zlokalizowanego w okolicach kładki.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 13 mln zł brutto i zostanie pokryty ze środków własnych PKP S.A. oraz środków z unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.