8 maja br. we Wrocławiu odbył się 4. Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy, podczas którego przedstawiciele administracji rządowej i spółek z Grupy PKP oraz samorządowcy rozmawiali na temat bieżącej współpracy, a także rozwoju pasażerskich i towarowych połączeń kolejowych pomiędzy Polską a Niemcami.

Podczas zorganizowanego pod przewodnictwem Renaty Szczęch, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 4. Polsko-Niemieckiego Szczytu Kolejowego przedstawiciele rządu, zarządów kolejowych spółek oraz samorządowcy zgodnie podkreślali ogromną rolę współpracy wszystkich podmiotów na rzecz rozwoju pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych realizowanych przez polsko-niemiecką granicę państwową. Nowym tematem rozmów była kwestia rozwoju logistyki przewozów towarowych w relacji Wschód-Zachód. Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. wyraził gotowość spółki do współpracy w tym zakresie, podkreślając, że rozwój infrastruktury terminalowej jest jednym z priorytetowych celów do realizacji przez polską kolej w najbliższych latach.

W czasie spotkania podsumowano również rozbudowę oferty połączeń międzynarodowych o pociąg IC Nightjet relacji Wiedeń/Budapeszt – Wrocław – Berlin, który kursuje od grudnia 2018 r. Strony polska i niemiecka uzgodniły, że po zakończeniu prac związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej w Polsce przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia do rozkładu jazdy nowego dziennego połączenia pomiędzy Wrocławiem a Berlinem. Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wspólnie z Krzysztofem Mamińskim, prezesem PKP S.A. podkreślali, że kluczowym działaniem umożliwiającym rozwój przewozów pomiędzy obydwoma krajami jest m.in. jak najszybsze zelektryfikowanie odcinków transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektryfikacji polskim systemem zasilania odcinka Zgorzelec – Goerlitz.