Nowy dyrektor generalny Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) Francoise Davenne na swoją pierwszą wizytę zagraniczną wybrał Polskę, gdzie spotkał się z przedstawicielami Grupy PKP.

27 czerwca nowo wybrany szef UIC odwiedził Centrum Logistyczne w Małaszewiczach, stację kolejową w Terespolu oraz Centrum Kontroli Ruchu w Kobylanach. W zwiedzaniu towarzyszyli mu przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A., Cargotoru i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Francoise Davenne podkreślił, że wizyta techniczna w tak ważnym strategicznie centrum logistycznym wpisuje się zarówno w jego zainteresowania, jak i planowany przez niego kierunek rozwoju organizacji jako globalnej platformy sektora kolejowego.

Następnego dnia na zaproszenie prezesa Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztofa Mamińskiego odbyło się spotkanie szefa UIC z zarządami spółek z Grupy PKP, podczas którego Davenne podkreślił wagę członkostwa PKP w UIC jako jednego z największych jej członków, a także przedstawił obecne działania i projekty UIC. W trakcie spotkani dyskutowano również na temat istotnych dla Grupy PKP wyzwań technicznych spółek, szczególnie w zakresie cyfryzacji kolei, cyberbezpieczeństwa, standaryzacji, wdrażania systemów telekomunikacyjnych oraz rozwoju rynku przewozów towarowych i pasażerskich.

Francoise Davenne określił też swoje pierwsze priorytety dotyczące rozwoju organizacji obejmujące m.in. marketing techniczny rozumiany jako promocja kart technicznych i międzynarodowych rozwiązań kolejowych (IRS). Ma być to element spójności globalnego systemu kolejowego oraz działania na rzecz zmiany postrzegania systemu kolejowego za pomocą promocji kolei jako najważniejszego środka transportu przyszłości charakteryzującego się elastycznością, prostotą i zapewniającego wolność wyboru konsumenckiego.