Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity S.A., które odbyło się 24 lipca 2019 r., zdecydowało o wyborze trzech byłych członków zarządu spółki na kolejną kadencję. Prezesem zarządu PKP Intercity S.A. pozostaje Marek Chraniuk.

W skład obecnego zarządu spółki wchodzą:

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 24 lipca 2019 r.:

  • Marek Chraniuk, prezes zarządu,
  • Jarosław Oniszczuk, członek zarządu odpowiedzialny za obszar eksploatacji,
  • Artur Resmer, członek zarządu do spraw finansowych,

oraz powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 22 marca 2019 r:

  • Adam Laskowski,  członek zarządu odpowiedzialny za program inwestycyjny spółki.