4 września br. przedstawiciele Grupy PKP wzięli udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Naradzie Ambasadorów RP. Panel z udziałem kadry menedżerskiej kolejowych spółek dotyczył położenia Polski na mapie regionalnych i globalnych szlaków transportowych.

Część Narady, w której wzięli udział przedstawiciele kolei, składała się z panelu, podczas którego omówiona została prezentacja poświęcona zasobom spółek z Grupy PKP i inwestycjom ukierunkowanym na wykorzystanie potencjału polskiej kolei w obszarze transportu ładunków i logistyki. Po prezentacja pt. „Polska na mapie regionalnych i globalnych szlaków transportowych. Duże szanse, duże wyzwania wygłoszona”, którą wygłosił Władysław Szczepkowski, pełnomocnik zarządu PKP S.A., odbyła się dyskusja.

Wśród głównych celów spotkania należy wymieć: wymianę informacji, wyznaczenie stanowiska w zakresie inicjatyw i priorytetów w obszarze transportu oraz usprawnienie koordynacji działań w tej dziedzinie na poziomie MSZ i na szczeblu międzyresortowym, a także przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji nt. kondycji polskich firm transportowych i logistycznych oraz przepustowości polskiej infrastruktury punktowej.

W wydarzeniu wzięli udział: Władysław Szczepkowski – pełnomocnik zarządu PKP S.A., Robert Sobczak – członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, Dariusz Sikora – członek zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej, Jacek Rutkowski – prezes zarządu PKP CARGO Centrum Logistycznego Małaszewicze, Marek Całka – dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ oraz ambasadorowie w krajach strategicznych z punktu widzenia rozwoju transportu kolejowego.

Organizowane przez MSZ coroczne spotkanie ambasadorów ma na celu omówienie kierunków polskiej polityki zagranicznej oraz stanu realizacji zadań tej polityki. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się w dniach 3-6 września.

Grupa PKP a międzynarodowe przewozy towarów

  • • Spółki Grupy PKP blisko współpracują ze sobą w celu zaoferowania najlepszej możliwej oferty usług logistycznych.
  • • Grupa PKP aktywnie uczestniczy w rozwoju łańcuchów dostaw poprzez udział w organizacjach i porozumieniach międzynarodowych oraz prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych i taborowych.
  • • Spółki z Grupy PKP wspólnie realizują projekty modernizacji infrastruktury, tworząc potencjał dla obsługi transportu międzynarodowego, aby w latach 2020-2023 umożliwić przejazd przez Polskę pociągów o długości 740 m z maksymalną prędkością do 100 km/h.

• PKP S.A posiada najwięcej gruntów w Polsce w lokalizacjach istotnych dla rozwoju transportu międzynarodowego.