We wtorek, 17 września, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Gminą Nowa Wieś Wielka, Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., Zarządem Morskim Portu Gdynia S.A., Spółką Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz PKP CARGO S.A. w sprawie budowy terminala intermodalnego w Emilianowie w okolicach Bydgoszczy.

W uroczystości, oprócz wojewody Mikołaja Bogdanowicza udział wzięli:  wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda, członek zarządu PKP S.A. Mirosław Antonowicz, parlamentarzyści, sygnatariusze porozumienia oraz gospodarz miejsca Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciech Oskwarek.

Plan budowy terminala towarowego w Emilianowie k. Bydgoszczy zakłada, że terminal będzie oparty o platformę kolejowo-drogową w pobliżu węzła linii kolejowej 201 (Trójmiasto – Chorzów), drogę ekspresową S10, port lotniczy Bydgoszcz – Szwederowo, a także port rzeczny nad Wisłą.

Minister Łukasz Schreiber nie krył radości z zawieranego dzisiaj porozumienia. Podkreślił także jak wielkie znaczenie będzie miało to przedsięwzięcie dla całego regionu:

- To niezwykle radosny, szczęśliwy dzień. Sukces ma wielu ojców, tylko porażka jest sierotą, ale to porozumienie, które dzisiaj będzie zawarte faktycznie jest sukcesem wielu osób. Jest sprawą niezwykle istotną z punktu widzenia rozwoju naszego regionu. Ten terminal intermodalny może stać się kołem zamachowym dla całego naszego województwa. To jest wielka sprawa, ponieważ wiemy, zwłaszcza w naszym regionie, jak bardzo, przez wiele lat, infrastruktura była zaniedbana. Dziś nadrabiamy te zaległości z dużym impetem.

- Dziękuję wszystkim, którzy byli w to zaangażowani. Natomiast nie byłoby tego dzisiejszego spotkania, nie byłoby tego dzisiejszego porozumienia, bez kilku szczególnych osób. Tymi szczególnymi osobami są na pewno pan wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który miał w swoim zespole tak znakomitą osobę jak pan dyrektor Paweł Bukowski. Nie byłoby tego porozumienia tak szybko, gdyby nie pan minister Grzegorz Puda, który od pierwszych dni pełnienia tej funkcji zaangażował się w sprawę, który niewątpliwie jest przyjacielem Bydgoszczy i naszej ziemi. Dziękuję także panu Wójtowi, który jako gospodarz miejsca, wziął na siebie wiele, bardzo istotnych, zadań – dodał minister Łukasz Schreiber.

Minister Grzegorz Puda w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jakie znaczenie będzie miała budowa intermodalu  w Emilianowie dla międzynarodowej pozycji Polski i dla naszej gospodarki:

- To taki ważny dzień, w którym morze połączy się z drugim morzem poprzez ten bardzo ważny punkt na polskiej mapie, a kolej połączy się z rzekami i z lotniskiem. Ten cykl spotkań, wszystkie prace, które doprowadziły do tego, że dzisiaj podpisujemy porozumienie jest sukcesem wielu osób. Terminal będzie jednym z najważniejszych punktów transportowych, centrów logistycznych, w całej Europie. Trzeba sobie zdać sprawę, że to będzie jedno z tych miejsc, które będzie łączyć Morze Bałtyckie z Adriatykiem. Chcę podkreślić jeszcze raz, że nie byłoby tego spotkania dzisiaj, gdyby nie starania wielu osób. Oprócz tych osób, które wspomniał pan minister Schreiber chciałbym ze swej strony podziękować panu ministrowi Piotrowi Stommie, który długo przede mną zajmował się tym tematem, państwu posłom, ale przede wszystkim osobie, która była, w moim przekonaniu, w tych staraniach najskuteczniejsza, wcześniej posłowi a dzisiaj ministrowi Łukaszowi Schreiberowi.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił natomiast korzyści, jakie dzięki inwestycji, osiągnie nasz region. Podziękował także osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się by sukces mógł być osiągnięty:

- Pracowaliśmy nad tym przez trzy lata i kilka osób bardzo się w to zaangażowało. Chciałbym im bardzo podziękować. Podziękowania dla pana ministra Piotra Stommy, dla Pawła Bukowskiego, bo z ramienia wojewody miał ogrom pracy i mimo trudności nie zniechęcał się. Wielkie podziękowania składam także pani minister Zielińskiej. Bardzo się cieszę, że analizy, które wykonywały Port Gdynia był sprzyjające. Myślę, że na tej inwestycji skorzysta całe województwo kujawsko-pomorskie.

- PKP S.A. jest właścicielem szerokiej bazy nieruchomości, a wiele z tych gruntów posiada potencjał umożliwiający rozwój działalności logistycznej. Przykładem takiego terenu jest chociażby nieruchomość w Emilianowie koło Bydgoszczy. Bardzo dobrze skomunikowany teren o powierzchni inwestycyjnej wynoszącej około 5,6 ha planujemy przeznaczyć pod budowę terminala intermodalnego. Projekty terminali mają charakter strategiczny dla transportu kolejowego. Dlatego PKP SA uczestniczy w ich tworzeniu. Opracowana została już koncepcja w tym zakresie – powiedział Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Terminal w Emilianowie przyczyni się do stworzenia nowego łańcucha logistycznego, wpłynie na rozwój lokalnej i ogólnokrajowej przedsiębiorczości, także w ramach Trójmorza. W przyszłości terminal mógłby częściowo przejąć obsługę kontenerów dokonywaną obecnie w portach morskich i stanowiłby tzw. zaplecze lądowe portów morskich. Dodatkowo terminal mógłby pełnić funkcję centrum logistycznego, wokół którego powstałyby nowe inwestycje.