23 września, w przeddzień rozpoczęcia 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku, odbyły się posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Zarządzającego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER). Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. został ponownie wybrany na nową kadencję do zarządu CER (na lata 2020-2021).

Podczas trwających dziś obrad członkowie CER rozmawiali m.in. na temat poprawy jakości usług świadczonych przez kolej dla pasażerów oraz klientów korzystających z usług sektora przewozów towarowych. Odzwierciedleniem zmian na kolei są choćby postępujący proces digitalizacji tej branży i rozwój interoperacyjnych systemów służących pokonywaniu barier technicznych i gwarantujących bezpieczeństwo transportu kolejowego. Podczas debat dyskutowano przede wszystkim o dwóch bardzo istotnych wyzwaniach dla sektora kolejowego: wdrożeniu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERMTS), którego zastosowanie gwarantuje jednolity standard bezpieczeństwa realizacji przewozów na terenie Unii Europejskiej, oraz o zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. 

– Jako członkowie CER stoimy przed dużą szansą na szersze wykorzystanie kolei jako bardzo ważnego środka w walce ze zmianami klimatycznymi. Poza działaniami, które są po stronie samej kolei, do realizacji rozwoju reprezentowanego przez nas sektora niezbędne jest wyrównanie warunków konkurencji z innymi rodzajami transportu, szczególnie drogowym, poprzez pełną internalizację kosztów zewnętrznych oraz lotniczym: kwestia opodatkowania paliwa lotniczego ma znaczenie również dla naszej branży – mówił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Prezes PKP S.A. wymienił także inne warunki niezbędne do zwiększenia konkurencyjności kolei w Europie, m.in.:

  • rozwój infrastruktury kolejowej przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej, głównie środki dostępne w ramach instrumentu CEF oraz ERDF (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dla krajów kohezyjnych,
  • dalsza cyfryzacja sektora,
  • zaangażowanie w obszar badań i rozwoju: kolej będzie niewątpliwie aktywnym uczestnikiem nowego unijnego programu Horyzont Europa z budżetem o wartości 100 mld euro.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Matthias Ruete – europejski koordynator ds. ERTMS, Crister Fritzson – przewodniczący CER, Libor Lochman – dyrektor wykonawczy CER, Josef Doppelbauer – dyrektor Agencji Kolejowej UE, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, prezesi spółek z Grupy PKP. Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. został ponownie wybrany do Zarządu CER na nową kadencję (lata 2020-2021).

Organizacja przez Grupę PKP posiedzenia CER w Gdańsku ma charakter cykliczny i wpisała się w kalendarz działalności tej organizacji.