Wczoraj, podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO Gdańsku, odbyło się posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej ds. przewozów pociągami kontenerowymi w relacji Chiny – Europa. Po raz pierwszy gospodarzem spotkania zarządów kolei z siedmiu krajów były Polskie Koleje Państwowe.

Wspólna Grupa Robocza działa na mocy tzw. Porozumienia siedmiu kolei, a głównym jej założeniem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju przewozów kontenerowych na jednym z korytarzy Nowego Jedwabnego Szlaku. Wielostronne porozumienie zostało podpisane w trakcie szczytu Inicjatywy Pasa i Szlaku, które odbyło się w 2017 roku w Pekinie. Sygnatariuszami dokumentu zostali przedstawiciele narodowych kolei z siedmiu państw: Chin, Rosji, Mongolii, Kazachstanu, Białorusi, Polski i Niemiec.

– Cieszę się, że wydarzenie tak ważne dla dalszej kooperacji pomiędzy Europą i Chinami odbywa się w Gdańsku, podczas TRAKO 2019 – najbardziej prestiżowych targów branży transportu szynowego w Polsce oraz drugiego co do wielkości tego typu wydarzenia w Europie. Otwarcie dzisiejszego posiedzenia oznacza wkroczenie w najważniejszą fazę prac Wspólnej Grupy Roboczej  w tym roku. Naszym celem jest postęp, zarówno na płaszczyźnie związanej z infrastrukturą kolejową jak i całą strukturą organizacyjną. Uczestniczymy w projekcie, który imponuje swoją skalą oraz złożonością – mówił na początku spotkania Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Główne cele podmiotów współpracujących w ramach Porozumienia siedmiu kolei to zwiększenie skali ładunków kontenerowych przewożonych pociągami, aktywizacja prac nad rozbudową infrastruktury logistycznej, usprawnienie procesów przewozowych oraz wdrażanie nowoczesnych technologii pozwalających na skrócenie czasu przewozu towarów koleją.

Podczas spotkania zaprezentowany został krótki film korporacyjny obrazujący potencjał suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach, który stanowi główną „bramę” do Unii Europejskiej na Nowym Jedwabnym Szlaku.