W 2018 r. PKP S.A. wraz z kilkoma podmiotami działającymi na rynku TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) zainicjowały powstanie inicjatywy Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali  Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej. Otworzyło ono przed jego uczestnikami możliwości wzajemnej wielopłaszczyznowej współpracy, pozyskiwanie nowych kompetencji, możliwość szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL.

Obecnie w Porozumieniu działa już dziewiętnaście podmiotów.

 • Advanced World Transport a.s.,
 • BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.,
 • Euroterminal Sławków Sp. z o.o.,
 • Koleje Litewskie (AB LG CARGO);
 • Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. j.,
 • PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.,
 • PKP Cargo Terminale Sp. z o.o.,
 • PKP Cargo Connect Sp. z o.o.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.,
 • Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.;
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
 • Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o.,
 • Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.,
 • Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.,
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 • Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,
 • Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o.,
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Dziś nowym członkiem porozumienia  zostanie firma CLIP Intermodal Sp. z o.o. jest to już dwudziesty podmiot angażujący się we wspólne projekty biznesowe, oferując komplementarne usługi logistyczne i wspierając rozwój klientów oraz zapewniając rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego.

Wizją docelową Porozumienia jest kreowanie, na bazie potencjału swoich przedsiębiorstw oraz sektora transportu kolejowego, spedycji i logistyki na terenie Polski i sąsiadujących krajów, platformy/sieci logistycznej jako układu podmiotów tworzących zintegrowany system logistyczny, rozpoznawalny w całej Europie.

Porozumienie otwiera przed jego uczestnikami możliwości wzajemnej, wielopłaszczyznowej współpracy, możliwość angażowania się we wspólne projekty biznesowe, jak również szerokiej wymiany wiedzy
i doświadczeń na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL. Porozumienie ma być wspólnym „głosem” i partnerską współpracą, wspierając rozwój transportu intermodalnego czy logistycznych łańcuchów dostaw.

Sygnatariusze Porozumienia planują współdziałać na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych. Zakładana jest wzajemna promocja podmiotów wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych. Nasze wspólne działania już teraz przynoszą wymierne korzyści zarówno dla uczestników Porozumienia, jak i dla klientów usług logistycznych.