Od 1981 roku 25 listopada tradycyjnie obchodzone jest Święto Kolejarza – ważny dzień dla wszystkich pracowników kolei i jej sympatyków. Data nie jest przypadkowa – tego dnia wspominana jest patronka kolejarzy, św. Katarzyna Aleksandryjska. We wcześniejszych latach Dzień Kolejarza obchodzony był pod koniec września. Dziś, w dobie realizacji miliardowych inwestycji, Święto Kolejarza to również dobra okazja do podsumowań i dyskusji o przyszłości całej branży.

Tegoroczne obchody Święta Kolejarza mają szczególny wymiar. Przypadają one bowiem w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W tym roku środowisko kolejarskie wspominało swoich kolegów z Szymankowa i Tczewa, którzy służąc Rzeczypospolitej, 1 września 1939 r. wzięli czynny udział w powstrzymaniu natarcia agresora. Ponieśli za to największą ofiarę, jako może ponieść obywatel na rzecz Ojczyzny.

18 listopada br. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji przypadającego kilka dni później Święta Kolejarza, podczas której 111 pracowników otrzymało wysokie odznaczenia państwowe: srebrne i brązowe Krzyże Zasługi oraz złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Odznaczenia resortowe – odznaki Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej i Zasłużony dla Kolejnictwa – otrzymało łącznie 470 osób. Podczas uroczystości, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu oraz kierownictwo kolejowych firm i innych organizacji branżowych, odczytane zostały również listy Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów skierowane do kolejarzy.

– Serdecznie gratuluję odznaczonym, a wszystkim kolejarzom chciałbym złożyć najlepsze życzenia i podziękować za Waszą służbę: profesjonalizm, zaangażowanie i wielki trud, jaki wkładacie każdego dnia w to, aby ta olbrzymia „machina”, jaką jest kolej, działała bez zarzutu, służąc społeczeństwu i narodowej gospodarce. Słowa podziękowania za pracę oraz wkład w rozwój polskiego kolejnictwa kieruję także do wszystkich emerytów, rencistów i innych byłych pracowników kolei – mówił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i prezes Związku Pracodawców Kolejowych.

Przy okazji Święta Kolejarza warto wspomnieć, jak kolej zmienia się dziś. Obecnie spółki z Grupy PKP realizują programy inwestycyjne o łącznej wartości ponad 100 mld zł, dzięki którym przebudowywane są dworce i linie kolejowe, kupowane są nowoczesne pociągi, modernizowane są wagony i lokomotywy oraz wdrażane są rozwiązania ukierunkowane na ochronę środowiska. Efekty wielu prac są widoczne już dziś, a zmiany na kolei pozytywne odbierane są przede wszystkim przez pasażerów. W 2018 r. liczba przewiezionych osób przekroczyła 310 milionów i była najwyższa od kilkunastu lat. Z usług kolei skorzystało o 6,7 mln podróżnych więcej niż w roku 2017.