22 marca obsługa podróżnych zostanie przeniesiona z modernizowanego budynku dworca Gdańsk Główny na dworzec tymczasowy. Jest to konieczne ze względu na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji.

Przeniesienie obsługi podróżnych z przebudowywanego budynku dworca Gdańsk Główny do dworca tymczasowego oraz zmiana organizacji ruchu pieszych planowana jest w najbliższy weekend, w nocy z 21 na 22 marca. Takie rozwiązanie pozwoli  zminimalizować utrudnienia wynikające z koniecznych do wdrożenia zmian. Przewiduje się, że dworzec tymczasowy będzie gotowy na przyjęcie pierwszych podróżnych od godziny 6 rano. W momencie jego uruchomienia zmianie ulegnie organizacja ruchu oraz nastąpi zamknięcie budynku głównego dworca. Szczegółowe informacje oraz mapkę pokazującą nową organizację ruchu umieszczono na stronie www.pkp.pl/gdansk .

Na dworcu tymczasowym o powierzchni około 450 mkw., zbudowanym z kontenerów, podróżni znajdą kasy biletowe, biletomaty, hol połączony z poczekalnią oraz ogólnodostępne toalety, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie zlokalizowano także bankomat, przechowalnię bagażu oraz placówkę Poczty Polskiej. Na dworcu tymczasowym zamontowano tablice, na których będą wyświetlane informacje o przyjazdach i odjazdach  pociągów oraz system zapowiedzi głosowych. Dworzec wyposażono również w wentylację i klimatyzację, a także zabezpieczenia związane z ochroną przeciwpożarową. Obiekt jest zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Uruchomienie dworca tymczasowego i wynikająca z niego zmiana organizacji ruchu podróżnych jest spowodowana rozszerzeniem frontu robót, które muszą objąć cały budynek główny gdańskiego dworca w celu sprawnego przeprowadzenia kolejnych etapów inwestycji. Obecnie na placu budowy prowadzone są prace rozbiórkowo-wyburzeniowe wewnątrz budynku, izolacyjne oraz zewnętrzne roboty sieciowe sanitarne i elektryczne.

Obsługa podróżnych będzie odbywała się na dworcu tymczasowym do momentu zakończenia przebudowy dworca Gdańsk Główny. Przewidywany termin udostępnienia dworca Gdańsk Główny po przebudowie to koniec 2021 roku.

O przebudowie dworca Gdańsk Główny

Przebudowa dworca Gdańsk Główny to największa inwestycja PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej koszt to prawie 100 milionów złotych brutto. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem budynek główny dworca oraz jego najbliższe otoczenie wraz z częścią tunelu podziemnego. Dworzec jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, w związku z czym duża część prac będzie miała charakter odtworzeniowy. Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie przejdzie elewacja budynku. Całkowitej wymianie ulegnie pokrycie dachowe. Odtworzone na nim zostaną geometryczne wzory z kolorowych  dachówek i rzeźbiarskie detale dekarskie. Uwzględniono również wymianę stolarki okiennej, która będzie wzorowana na historycznej.

Wewnątrz budynku odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe. Nowe oświetlenie będzie wykonane na wzór historycznego. Co więcej, historyczne witraże oraz kartusze z herbami pomorskich miast zostaną zrekonstruowane na podstawie zachowanych zdjęć. Nad nowo projektowanym pionem komunikacyjnym z poziomu 0 do poziomu -1, prowadzącym do węzłów sanitarnych i strefy poczekalni, planuje się wykonanie przeszklonej kopuły doświetlającej.

W budynku dworca i w jego otoczeniu zaprojektowano nowoczesny system dynamicznej informacji podróżnych oraz głosowej służący do informowania podróżnych o rozkładzie jazdy pociągów. Na dworcu znajdą się także biletomaty oraz automaty z napojami i przekąskami.

Powstanie też nowa część tunelu podziemnego, która połączy budynek dworca z istniejącymi przejściami na perony oraz do przystanków tramwajowych.