Wystawa archiwalnych zdjęć  dokumentujących 40-letnią historię Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) stanęła w Hali Głównej Dworca Warszawa Centralna. W uroczystym otwarciu ekspozycji udział wziął Pan Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.

Na planszach powstałych przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej  przedstawiona została  historia powstania NSZ, począwszy od lat 70., gdy student mógł działać jedynie w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich, przez lata 80. – strajki i próby rejestracji NZS, stan wojenny, po lata 90. Na ekspozycję składa się wiele zdjęć archiwalnych, które zostały udostępnione ze zbiorów Stowarzyszenia NZS 1980, Fundacji Dokumentacji Czynu Niepodległościowego oraz archiwów prywatnych. Na wystawie obok tradycyjnych plansz pojawią się interaktywne lustra powstałe przy współpracy z Mirrors Investments. Na wbudowanych matrycach wyświetlane  są m.in. postulaty studentów biorących udział w strajku łódzkim w 1981 roku. Był to najdłuższy studencki strajk okupacyjny w Europie, który zakończył się rejestracją NZS i spełnieniem części z żądań studentów.

Wystawa objęta jest honorowym patronatem Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Plansze można oglądać dzięki wsparciu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Poczty Polskiej S.A., które udostępniły w tym celu swoje lokale.

- Jubileusz 40-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów nierozerwalnie łączy się z przełomowymi wydarzeniami w naszym kraju, dzięki którym żyjemy teraz w wolnej Polsce. Pracownicy kolei odegrali ogromną rolę w procesie przemian. Polskie Koleje Państwowe to organizacja odpowiedzialna społecznie, której działania wspierają kulturę i promują historię naszego kraju - podkreśla Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

- Dla mnie osobiście jubileusz powstania NZS i poświęcona mu wystawa mają znaczenie sentymentalne, jako wieloletniego nauczyciela akademickiego, doceniającego obecność i znaczenie niezależnych organizacji studenckich. Niezależne Zrzeszenie Studentów ma bogatą historię i jestem dumny, że przypominamy o niej właśnie tutaj – w Hali Głównej dworca Warszawa Centralna. - dodaje Mirosław Antonowicz.

Wystawa opowiada także o tym, czym dzisiaj zajmuje się Niezależne Zrzeszeni Studentów. Organizacja w dużej mierze skupia się na działalności projektowej. Angażuje się w z akcje charytatywne, pomaga zbierać krew, organizuje spotkania z interesującymi ludźmi i konkursy dla najlepszych studentów. Nie odchodząc daleko od swoich korzeni, NZS również angażuje się w obronę praw studentów, reagując tam, gdzie są one naruszane.

Niezależne Zrzeszenie Studentów ma bogatą historię i zaszczytem jest kultywowanie tradycji zrzeszenia z taką przeszłością – mówi Patrycja Serafin, Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS.

Współcześnie organizacja pozwala na samorozwój, podróżowanie i kontakty z ludźmi, którzy myślą podobnie. Nie żałuję żadnej minuty, którą spędziłam przy pomaganiu i działaniu w NZS-ie i uważam, że nigdzie nie zdobyłabym takiej praktyki. - dodaje.

Wystawa „NZS Pokolenia Przemian" zatrzyma się na dworcach PKP w następujących miastach:

Lipiec (4.07 – 4.08) Warszawa, Lublin

Sierpień (4.08 – 4.09) Rzeszów, Kraków

Wrzesień (4.09 – 4.10) Łódź Kaliska, Katowice

Październik (4.10 – 4.11) Bydgoszcz, Gdynia

Listopad (4.11 – 4.12) Poznań, Wrocław