Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) uczestniczył w odbywającym się w dniach 7-10 marca br. 11. Światowym Kongresie Dużych Prędkości, zorganizowanym w Marrakeszu w Maroku. To największe wydarzenie międzynarodowe poświęcone rozwojowi kolei dużych prędkości, na które przybyło ponad 1500 delegatów z całego świata. Kongres otworzył prezes Krzysztof Mamiński.

Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości odbywa się co 2-3 lata. Od czasu pierwszej edycji w 1992 roku kongres odbył się już dziesięć razy i jest obecnie uznawany na całym świecie za najbardziej znaczące globalne wydarzenie dotyczące kolei dużych prędkości, obejmujące zarówno zagadnienia związane z funkcjonowaniem kolei dużych prędkości, jak i z technologią. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: Międzynarodowy Związek Kolei i Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCF) – marokańskie państwowe przedsiębiorstwo transportowe.

– Koleje muszą być widoczne, a ten kongres jest między innymi konkretnym urzeczywistnieniem celu powołania UIC, a mianowicie sprawienia, by światowe koleje współpracowały ze sobą, aby wspólnie znaleźć i zjednoczyć najlepsze rozwiązania dla mobilności jutra – powiedział Krzysztof Mamiński.

Oprócz prezesa Mamińskiego, w uroczystej ceremonii otwarcia wzięli także udział: Mohammed Abdeljalil, minister transportu i logistyki Maroka, Kamel al-Wazir, minister transportu Egiptu, Mohammed Rabie Khlie, dyrektor generalny ONCF i wiceprzewodniczący UIC oraz dyrektor generalny UIC François Davenne.

Wśród ponad 1500 uczestników wydarzenia znaleźli się również przedstawiciele międzynarodowych organizacji kolejowych, urzędnicy państwowi, szefowie wiodących światowych przedsiębiorstw kolejowych, eksperci i menedżerowie ds. kolei dużych prędkości, a także badacze i naukowcy. Uczestnicy kongresu przyjrzeli się obecnemu rozwojowi światowych kolei dużych prędkości, zaprezentowali najnowsze technologie dotyczące tej dziedziny i sformułowali wizję rozwoju kolei.

– Pandemia nie przeszkodziła w rozbudowie kolei dużych prędkości, których łączna długość wzrosła z 44 tys. km w 2020 roku do ok. 59 tys. km w 2022 roku, co oznacza wzrost o ponad jedną trzecią. Co więcej, liczba krajów korzystających z kolei dużych prędkości stale rośnie, ponieważ kolejne kraje są w trakcie opracowywania projektów. Plany Europy, krajów azjatyckich, Afryki, Ameryki Północnej, Środkowego Wschodu, a także mojego kraju – Polski, pokazują, że jest to trend wzrostowy, który jest absolutnie słusznym kierunkiem – podkreślił prezes Mamiński.

Przewodniczący UIC zauważył także, że stojące obecnie przed branżą wyzwania mają charakter globalny.

– Nowe systemy zrównoważonej mobilności, dekarbonizacja gospodarki na poziomie krajowym, lokalnym i ponadnarodowym oraz nowa sytuacja gospodarcza i wyzwania polityczne, które wymagają nowych działań i rozwiązań transportowych przeciwdziałających zmianom klimatycznym – to jedne z najważniejszych wyzwań. Jestem przekonany, że możemy sobie z nimi radzić pozytywnie i skutecznie. Wielu z nas opracowuje propozycje i pomysły na ich rozwiązanie. Pomimo tego, że dla niektórych krajów szybka kolej może wydawać się rozwiązaniem odległym, niemniej KDP pozostaje skuteczną odpowiedzią na wiele wyzwań globalnych. Pracując razem możemy osiągnąć więcej i szybciej – podsumował przewodniczący UIC.

Udział w kongresie był również okazją do spotkań bilateralnych, wymiany poglądów oraz rozmów o współpracy. W czasie kongresu prezes Krzysztof Mamiński rozmawiał m.in. z Kimem Han Youngiem, prezesem i dyrektorem generalnym Korea National Railway, Stephenem Gardnerem, szefem amerykańskiej firmy Amtrak, Mohammedem Rabie Khlie, dyrektorem generalnym ONCF oraz spotkał się z Ambasadorem RP w Maroku, rozmawiając między innymi o możliwościach inwestycyjnych polskiego biznesu w Afryce. Krzysztof Mamiński przewodniczył również dodatkowemu spotkaniu szefów kolei w sprawie przyszłości kolei dużych prędkości na świecie oraz współpracy w zakresie wspólnych standardów.