Polskie Koleje Państwowe to kolejna firma, która wyróżnia się na tle innych pracodawców ze względu na realizację praktyk prorodzinnych. Pracownicy, zarówno ojcowie jak i matki, mogą tutaj liczyć na szereg rozwiązań wspierających godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem, w tym m.in. na stabilność i elastyczność pracy, czy benefity takie jak dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Kontynuując projekt #FirmaPrzyjaznaRodzinie, Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej spotkała się z Krzysztofem Mamińskim, prezesem zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, aby porozmawiać na temat stosowania rozwiązań ułatwiających łączenie życia rodzinnego z zawodowym.

Obserwując bieżące zmiany demograficzne w sektorze kolejowym, a także obecne trendy na rynku pracy, spółka PKP prowadzi projekty wpierające pracowników w godzeniu życia rodzinnego z zawodowym. Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP oraz Jolanta Dębiak – dyrektor Biura Spraw Pracowniczych spotkali się z wiceminister Barbarą Sochą w celu omówienia dobrych praktyk wspierających łączenie życia rodzinnego i zawodowego wśród pracowników.

– Firma PKP jest atrakcyjnym pracodawcą m.in. dlatego, że od dłuższego czasu umożliwia rozpoczynanie i kończenie pracy wybranych przez pracownika godzinach, a także pracę zdalną. Wprowadza także różnorodne rozwiązania na rzecz dzieci swoich pracowników, również poprzez wspieranie talentów dzieci uzdolnionych. Jednak to, co mnie najbardziej ujęło w Grupie PKP, to zatrudnienie osób spoza dużych miast – oddziały spółki oraz inne jej jednostki organizacyjnej znajdują się w całym kraju. To ogromna szansa, szczególnie dla kobiet, które chcą wracać do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich. Dzięki temu mogą znaleźć pracę, która jest dla nich elastyczna, mogą ją – w zależności od stanowiska – wykonywać z domu i być częścią Grupy PKP – powiedziała Barbara Socha, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

– Z badań wiemy, jak ważne jest środowisko pracy umożliwiające łączenie życiowych ról, w którym nie brakuje wyrozumiałości i empatii, szczególnie ze strony kadr zarządzających. Dlatego tym bardziej cieszy realizowana przez PKP rekrutacja, w której dba się o odpowiednie kompetencje pracowników w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób niedyskryminujący. Istotne jest tu również wspieranie w rozwoju kariery zawodowej pracowników, w szczególności kobiet na wszystkich poziomach – dodała wiceminister.

– PKP S.A. i Grupa PKP dokłada wiele staranności przy stworzeniu dobrych warunków pracy dla swoich pracowników i ich rodzin – poczynając od uelastycznienia czasu pracy, czyli możliwości odprowadzenia dzieci do żłobków i przedszkoli, zarówno przez mamy, jak i ojców, poprzez organizowanie ich wypoczynku, a także oferując pakiety zdrowotne i ubezpieczeniowe. Zajmujemy się pracownikiem zgodnie z jego oczekiwaniami – zaznaczył prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, Krzysztof Mamiński.

Dodatkowe inicjatywy realizowane przez PKP to:

  • podpisanie porozumienia „Woman in Rail” na rzecz kobiet w sektorze kolejowym w Europie,
  • opracowanie Polityki równości,
  • świadczenia rodzinne,
  • programy zdrowotne i wellness,
  • programy szkoleniowe,
  • elastyczne ścieżki kariery,
  • badania profilaktyczne,
  • wsparcie uzdolnionych dzieci.

Ruch kolejowy czy eksploatacja taboru to nadal obszar zdominowany przez mężczyzn, stąd Grupa PKP tym bardziej otwiera się na kobiety, które posiadają umiejętności i kwalifikacje techniczne. W celu przyciągnięcia większej liczby kobiet do sektora kolejowego oraz zwiększenia równości płci, Spółka jest sygnatariuszem porozumienia na rzecz kobiet, w ramach którego podejmuje działania w celu stworzenia jeszcze bardziej atrakcyjnego środowiska pracy dla kobiet.

– Zawód kolejarza przez dziesięciolecia był kojarzony z maszynistą, mężczyzną. W PKP S.A, ponad 60% zatrudnionych to kobiety, a w całej Grupie to ponad 30%. Te zawody typowo kolejowe już są wykonywane przez kobiety – powiedział prezes Krzysztof Mamiński.

PKP jest firmą, która wdraża rozwiązania umożliwiające łączenie życia prywatnego z życiem zawodowym. Dwie najważniejsze kwestie, które są istotne dla pracowników, to – po pierwsze – stabilność, czyli oferowanie pracy na czas nieokreślony, stałej umowy o pracę, a z drugiej strony – elastyczność, czyli możliwość pracy w ruchomym czasie pracy, pracy zadaniowej, pracy hybrydowej czy zdalnej.

Większa automatyzacja i transformacja cyfrowa w sektorze kolejowym stwarza nowe szanse na zatrudnienie, dając kandydatom, w tym kobietom, atrakcyjne możliwości zatrudnienia w transporcie kolejowym. Dzieje się tak szczególnie w przypadku innowacyjnych stanowisk opartych na rozwiązaniach informatycznych, które będą potwierdzały atrakcyjność ofert pracy.

Więcej informacji o Polskich Kolejach Państwowych S.A. i Grupie PKP www.pkp.pl/pl/grupa-pkp