Polskie Koleje Państwowe S.A. otworzyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej przebudowy dworca w Gliwicach.

Polskie Koleje Państwowe S.A. otworzyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej przebudowy dworca w Gliwicach. To kolejny krok do przygotowania do przyszłorocznej inwestycji.

W postępowaniu na wybór projektantów dla realizacji tego zadania wzięło udział dziesięć pracowni architektonicznych. Obecnie komisja przetargowa sprawdza złożone oferty pod kątem formalnym i prawnym. Pracownia, która zostanie wybrana w postępowaniu przetargowym będzie miała dwadzieścia tygodni od podpisania umowy na opracowanie dokumentacji przebudowy dworca w Gliwicach.

Głównym zadaniem projektantów, którzy zostaną wybrani w przetargu będzie przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim podczas trwania inwestycji. Wśród zadań projektantów jest między innymi przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni dworcowej, a także wykonanie szeregów badań i analiz stanu technicznego budynku.

Przebudowa dworca kolejowego w Gliwicach jest jedną z kluczowych inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych przez PKP SA. Głównym celem przedsięwzięciem jest dostosowanie struktury przestrzennej dworca do współczesnych wymagań i standardów obsługi podróżnych. Ważnym elementem jest również poprawa estetyki dworca z dbałością o odtworzenie jego walorów architektonicznych. W ramach planowanej inwestycji dworzec zostanie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w nowoczesne system informacji wizualnej i akustycznej podróżnych. Poprzez instalację nowoczesnego systemu monitoringu poprawie ulegnie bezpieczeństwo na dworcu i w jego najbliższym otoczeniu.

Szczegóły związane z inwestycją poznamy po zakończeniu prac projektowych i ogłoszeniu przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych.