PKP Intercity S.A. zdecydowała o unieważnieniu postępowania na zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych. Przewoźnik planuje ogłosić nowy przetarg.

PKP Intercity S.A. zdecydowała o unieważnieniu postępowania na zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych. Przewoźnik planuje ogłosić nowy przetarg, tak, by jeszcze w 2015 roku lokomotywy mogły poprowadzić pociągi na liniach niezelektryfikowanych.

O udzielenie zamówienia ubiegały się trzy podmioty – dwaj producenci polscy oraz jeden hiszpański. Jedyną ważną ofertą podlegającą rozpatrzeniu złożyło konsorcjum NEWAG S.A. oraz Newag Gliwice S.A. Pozostałe oferty zostały odrzucone.

Komisja przetargowa, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kierowała się:
•    w 80% kryterium ceny (z czego 60 pkt procentowych stanowi cena brutto za dostawę pojazdów i 20 pkt procentowych usługa utrzymania tj. stawka za 1 km przebiegu pojazdu),
•    w 20% kryterium terminu dostawy pojazdów.
Przewoźnik planuje rozpisanie kolejnego postępowania tak, by jeszcze przed końcem 2015 roku pierwsze pociągi kursujące na liniach niezelektryfikowanych mogły być prowadzone przez nowy tabor spalinowy.
23 listopada 2012 r. projekt zakupu 10 lokomotyw spalinowych został umieszczony na liście podstawowej projektów indywidualnych dla POIiŚ.
PKP Intercity realizuje projekty taborowe na kwotę 4 mld zł. W realizacji inwestycji taborowych przewoźnik wykorzystuje środki Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.