Pierwszy przetarg na zakup składów zespołowych dla PKP Intercity rozstrzygnięty. 20 nowoczesnych pociągów wyprodukuje konsorcjum Stadler i Newag.

Pierwszy przetarg na zakup składów zespołowych dla PKP Intercity rozstrzygnięty.
20 nowoczesnych pociągów, które mają rozwijać prędkość nie mniejszą niż 160 km/h, wyprodukuje w Polsce konsorcjum Stadler i Newag. Wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł. Część środków przewoźnik pozyska z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach prowadzonego postępowania przetargowego na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, PKP Intercity S.A. otrzymała 4 oferty. Komisja przetargowa, przy ocenie brała pod uwagę sumaryczną cenę – koszt składu zespołowego wraz z kosztem utrzymania przez 15 lat oraz parametry techniczne pociągu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Stadler Polska Sp. z o. o. i NEWAG S.A.:
Cena dostawy pojazdów: 1 156 200 000 zł brutto
Koszt serwisu przez 15 lat: 464 940 000 zł brutto.
Nowe pociągi mają zostać dostarczone przewoźnikowi do października 2015 roku. Tabor produkowany będzie w Polsce.

Nowoczesne składy w barwach PKP Intercity kursować będą na trasach Warszawa - Bydgoszcz, Olsztyn - Kraków (przez Warszawę i Kielce), Gdynia - Katowice (przez Łódź i Bydgoszcz) oraz Kraków - Szczecin (przez CMK, Łódź, Kutno i Poznań). Pociągi będą rozwijały prędkości nie mniejszą niż 160 km/h, spełniając wymagania systemu sterowania ruchem ERTMS (z systemem ETCS).

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia komunikacji pomiędzy dużymi miastami w całej Polsce oraz do zwiększenia komfortu, skrócenia czasu podróży i dostępu osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego – podkreślił Janusz Malinowski, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

W historii PKP Intercity S.A. to kolejny duży projekt inwestycyjny. 23 sierpnia br. przewoźnik rozpoczął drugi etap inwestycji, ogłaszając przetarg na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Składy kursować będą w relacjach Jelenia Góra - Wrocław - Łódź - Warszawa - Białystok/Lublin oraz Białystok/Lublin - Warszawa - Koluszki - Częstochowa - Katowice - Bielsko Biała.

Czym jest EZT?
Elektryczny zespół trakcyjny (EZT) – pojazd kolejowy o własnym napędzie elektrycznym, składający się z dwóch członów sterowniczych na obu końcach oraz ewentualnych członów pośrednich. Poszczególne człony nie mogą być rozłączane. Jednak zwykle możliwe jest łączenie całych pojazdów tego samego typu.

Konsorcjum Stadler Polska Sp. z o. o. i NEWAG S.A.

Stadler Polska – to część Szwajcarskiej Grupy Stadler Rail, producenta pojazdów szynowych. Polski zakład produkcyjny (zlokalizowany w Siedlcach) powstał w 2007 roku. Stadler Polska zatrudnia ponad 500 wykwalifikowanych pracowników i zajmuje teren 11 800 m2. W siedleckich zakładach powstały m.in. pociągi dla polskich przewoźników regionalnych, rynku holenderskiego i czeskiego. Obecnie produkowane są pociągi dla: Włoch, Niemiec, Estonii i Białorusi.

NEWAG S.A. – jedna z największych polskich firm zajmujących się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego, zlokalizowana w Nowym Sączu. Zatrudnia 1300 osób. W segmencie lokomotyw (produkcja, modernizacja i naprawy) działa zależna od Newagu, spółka ZNLE S.A. Gliwice. Firma produkuje elektryczne zespoły trakcyjne dla polskich, regionalnych przewoźników kolejowych.