Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję PKP Intercity S.A. o odrzuceniu oferty Pesa Bydgoszcz S.A. na zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych.

Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję PKP Intercity S.A. o odrzuceniu oferty Pesa Bydgoszcz S.A. na zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych. Decyzja umożliwia przewoźnikowi kontynuację prac nad kolejnym przetargiem, tak, by jeszcze w 2015 roku lokomotywy mogły poprowadzić pociągi na liniach niezelektryfikowanych.

Decyzję PKP Intercity ws. przetargu na zakup nowych lokomotyw spalinowych zaskarżył podmiot, którego oferta w trakcie postępowania została odrzucona. Pesa Bydgoszcz składając ofertę zobowiązała się utrzymywać każdą z 10 lokomotyw spalinowych przez 12 lat za 1 grosz za przejechany kilometr. KIO potwierdziła stanowisko Zamawiającego wskazując, że takie działania producenta są sprzeczne z dobrymi obyczajami i mają na celu utrudnianie innym wykonawcom dostępu do rynku w związku z czym stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.

Realna cena utrzymania lokomotywy spalinowej to ok. 3 zł za kilometr jazdy. Naszym zdaniem zaproponowana stawka jest ceną nierealną, bowiem nie jest możliwe świadczenie usług utrzymania za cenę oferowaną przez bydgoskiego producenta. Z tego powodu zdecydowaliśmy o odrzuceniu oferty Pesy, unieważnieniu przetargu oraz złożeniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia o czynie nieuczciwej konkurencji. Decyzja KIO potwierdziła słuszność naszego stanowiska - podkreśla Paweł Hordyński, członek zarządu ds. finansowych PKP Intercity S.A.

O udzielenie zamówienia ubiegały się trzy podmioty – jedyną ważną i podlegającą rozpatrzeniu ofertą była propozycja konsorcjum Newag. Spełniała ona wszystkie wymagania PKP Intercity. Jednak ze względu na zaproponowaną kwotę przewyższającą zaplanowane środki przetarg został unieważniony.

Przewoźnik planuje rozpisanie kolejnego postępowania tak, by jeszcze przed końcem 2015 roku pierwsze pociągi kursujące na liniach niezelektryfikowanych mogły być prowadzone przez nowy tabor spalinowy.

23 listopada 2012 r. projekt zakupu 10 lokomotyw spalinowych został umieszczony na liście podstawowej projektów indywidualnych dla POIiŚ.

PKP Intercity stoi na straży wiarygodnego, racjonalnego i uzasadnionego wydawania środków publicznych. Celem spółki jest długoterminowa współpraca z wiarygodnymi kontrahentami, którzy zapewniają pasażerom sprawny tabor – stwierdza Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity S.A.

PKP Intercity realizuje projekty taborowe na kwotę ponad 5,5 mld zł. W realizacji inwestycji taborowych przewoźnik wykorzystuje środki Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.