Zakończyła się prywatyzacja Polskich Kolei Linowych. 6 września obie strony dopełniły czynności zamknięcia transakcji.

Zapłatą ceny 215 mln zł i przekazaniem akcji zakończyła się prywatyzacja Polskich Kolei Linowych. 6 września obie strony dopełniły czynności zamknięcia transakcji w procesie prywatyzacji, finalizując umowę sprzedaży zawartą w maju 2013 roku. Wymagane prawem zgody udzieliły organy korporacyjne PKP S.A. – Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Od 6 września właścicielem 100 proc. akcji PKL jest spółka PKG.

Proces prywatyzacji PKL trwał od 13 grudnia 2012 roku i toczył się w trybie zaproszenia do negocjacji. W styczniu do PKP S.A. wpłynęło 12 ofert wstępnych, a na krótkiej liście znalazło się 6 oferentów. Wiosną 2013 roku rozpoczęły się negocjacje z pięcioma podmiotami, które wyłoniły najlepszą ofertę, złożoną przez PKG.

- Kończymy sprawnie i profesjonalnie prowadzony proces prywatyzacji PKL. Transakcja ta stanowi silny fundament dalszego rozwoju spółki pod kontrolą nowego właściciela, łączącego w sobie znajomość lokalnego rynku turystycznego z wiarygodnością finansową, a dodatkowo będącego pod kontrolą władz samorządowych. Warte podkreślenia jest to, że w procesie sprzedaży zachowaliśmy się w pełni profesjonalnie i mając na uwadze dobro PKL i interes PKP S.A. jako spółki Skarbu Państwa, pokierowaliśmy transakcją całkowicie zgodnie z prawem i w duchu najlepszych praktyk stosowanych na rynku fuzji i przejęć - mówi Jakub Karnowski, prezes PKP S.A.

W procesie prywatyzacji PKP S.A. wspierał Dom Maklerski PKO BP oraz kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges.

Właściciel spółki PKL to spółka założona przez samorządy: Miasto Zakopane oraz Gminy: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin. Finansowanie transakcji zapewnia fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners, uznana i wiarygodna instytucja finansowa zarządzająca środkami powierzonymi m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), oraz stworzony przez Unię Europejską Europejski Bank Inwestycyjny. Struktura spółki PKG umożliwia wejście do jej akcjonariatu mieszkańców Podhala w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego oraz samorządu województwa. W ten sposób o przyszłości PKL może współdecydować społeczność lokalna.

- Cieszymy się, że zakup, któremu kibicuje bardzo wielu mieszkańców Podhala, nareszcie doszedł do skutku. W naszych codziennych rozmowach z mieszkańcami widzimy, że liczą na wdrożenie nowych standardów w relacjach z turystami i wprowadzenie rozwiązań, które przyczyniły się do sukcesu międzynarodowych ośrodków turystycznych – mówi Łukasz Chmielowski, członek zarządu PKG.

PKP S.A. zarządza majątkiem byłego przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, które na mocy ustawy z 2000 roku zostało podzielone na szereg mniejszych spółek. Jednym z zadań PKP S.A. jest przeprowadzanie prywatyzacji spółek Grupy PKP w celu pozyskania środków na spłatę historycznego zadłużenia wynoszącego obecnie 4 mld zł.