Grupa PKP uzyskała w 2012 roku przychody na poziomie 11.692 mln zł i wypracowała zysk w wysokości 388,7 mln zł.

Grupa PKP uzyskała w 2012 roku przychody na poziomie 11.692 mln zł i wypracowała zysk w wysokości 388,7 mln zł. Natomiast spółka PKP S.A. – operator dworców i spółka matka Grupy PKP – wypracowała zysk w wysokości 345,7 mln zł.

Przychody z działalności operacyjnej spółki PKP S.A. wyniosły 1,42 mld zł wobec 1,38 mld zł w roku 2011, a zysk netto wzrósł o 51 proc. do poziomu 345,7 mln zł. Na poziomie podstawowej działalności operacyjnej PKP .S.A zrealizowała przychody na poziomie 715,12 wobec 691,4 mln zł w 2011 roku. Na pozostałej działalności operacyjnej Spółka zanotowała przychody na poziomie 705 mln zł.

- Istotnym elementem były wyższe przychody z tytułu dywidend za rok 2011 od spółek zależnych w wysokości 111 mln zł – mówi Łukasz Szarawara, dyrektor zarządzający ds. finansowych w PKP S.A.

Przychód z tego tytułu był wyższy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł niespełna 90 mln zł. O wzroście wyniku netto w stosunku do 2011 roku zdecydowało także m.in. umocnienie złotego, które obniżyło wycenę zadłużenia nominowanego w euro.