Oświadczenie w sprawie giełdowego debiutu PKP Cargo

Zarząd PKP S.A.  informuje, że sprzedaż pakietu mniejszościowego akcji PKP Cargo SA jest obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Zgodnie z tą ustawą powstała m. in. spółka PKP Cargo, która następnie miała zostać sprywatyzowana, a pozyskane środki miały posłużyć do spłaty historycznych długów PKP S.A. Środki z prywatyzacji spółek PKP nie trafiają do budżetu, a służą spłacie historycznych długów przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe.

Przez 12 lat żaden z zarządów PKP S.A. nie wykonał woli Ustawodawcy z roku 2000. Dopiero zarząd kierowany przez Jakuba Karnowskiego przygotował strategię prywatyzacji PKP Cargo poprzez upublicznienie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zaakceptowaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Cały proces przygotowania debiutu giełdowego trwał zaledwie 9 miesięcy

Nie ma bardziej przejrzystej formy prywatyzacji niż sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Cały proces jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, a PKP S.A. korzystało z uznanych doradców prawnych i finansowych, dzięki czemu przygotowanie spółki do upublicznienia odbyło się zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami przy tego typu procesach.

PKP SA zachowa kontrolę nad PKP Cargo, posiadając pakiet 50 proc.  + jedna akcja w kapitale spółki. Jest to więc upublicznienie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełdowy debiut PKP Cargo jest historycznym wydarzeniem i stanowi katalizator rozwoju dla drugiego w Unii Europejskiej towarowego przewoźnika kolejowego i bezdyskusyjnego lidera na rynku polskim.

Zapisy na akcje PKP Cargo w ofercie publicznej złożyło ponad 20 tys. inwestorów indywidualnych w ramach inicjatywy „Akcjonariat Obywatelski, oraz dziesiątki instytucji  z Polski i zza granicy. Oferta zakończyła się pełnym sukcesem.