PKP Intercity kupuje 10 nowych lokomotyw spalinowych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania.

PKP Intercity kupuje 10 nowych lokomotyw spalinowych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. Nowe lokomotywy poprowadzą od 2015 roku pociągi przewoźnika m.in. pomiędzy Ełkiem a Suwałkami, czy Rzeszowem a Zagórzem. Część środków na sfinansowanie inwestycji PKP Intercity chce pozyskać z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

PKP IC ogłosiło przetarg na zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych do prowadzenia pociągów pasażerskich. Mają one kursować na niezelektryfikowanych trasach:
•    Ełk – Korsze,
•    Ełk – Olecko – Suwałki,
•    Rzeszów – Zamość,
•    Rzeszów – Zagórz,
•    Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn,
•    Piła – Krzyż.

Przewoźnik wymaga, aby lokomotywy dysponowały deklaracjami zgodności taboru z obowiązującymi normami środowiskowymi oraz bezpieczeństwa. Nowy tabor musi spełniać wymagania wyszczególnione w specyfikacjach TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla kolei), w tym przystosowanie do prędkości nie mniejszej niż 140 km/h.

Zakup nowych lokomotyw spalinowych zamyka nasze plany taborowe na obecną perspektywę unijnego finansowania do 2013 r. Uważam, że wśród podmiotów korzystających z POIiŚ wyróżniamy się skutecznością. Dla większości projektów udało się nam podnieść wysokość wsparcia do 70%. Już teraz pracujemy nad szerokim planem inwestycji, na które środki będziemy chcieli z kolejnej unijnej perspektywy – powiedział Paweł Hordyński, członek zarządu ds. finansowych PKP Intercity.
Jako kryterium oceny ofert przyjęto:
•    cena brutto za dostawę Pojazdów – waga 33%
•    cena brutto  usługi utrzymania, tj. stawka za 1 km przebiegu Pojazdu – waga 12%
•    wskaźnik NPV - 40%
•    współczynnik niezawodności i gotowości technicznej Pojazdu – waga 15%

Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do realizacji umowy w zakresie dostawy w terminie do 30 października 2015r.

Termin składania ofert wyznaczono na 12 grudnia 2013r.

Nowy tabor, na jaki ogłosiliśmy przetarg, unowocześni park lokomotyw spalinowych spółki. Obecnie modernizujemy 20 lokomotyw spalinowych manewrowych, z których część zostanie również przystosowana do pracy liniowej (prowadzenia pociągów). Dzięki temu po 2015 roku będziemy dysponowali odpowiednią liczbą lokomotyw spalinowych do prowadzenia pociągów bez konieczności wynajmowania taboru z zewnątrz - powiedział Janusz Malinowski, Prezes PKP Intercity.

W ramach finansowania projektu PKP Intercity aplikuje o  środki Unii Europejskiej - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ).
Projekt znajduje się już na liście podstawowej projektów indywidualnych dla POIiŚ.

PKP Intercity realizuje projekty taborowe na kwotę ponad 5,5 mld zł. W realizacji inwestycji taborowych przewoźnik wykorzystuje środki Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.