W holu dworca w Brzegu Dolnym rozpoczynają się prace modernizacyjne. Bilety można kupić w specjalnie przygotowanym dworcu tymczasowym.

Od 6.11.2013 r. w holu dworca w Brzegu Dolnym, w którym odbywała się obsługa podróżnych rozpoczynają się prace modernizacyjne. Bilety będzie można kupić w specjalnie przygotowanym do tego celu dworcu tymczasowym.

Tymczasowy dworzec kontenerowy został już uruchomiony. Podróżni znajdą w nim poczekalnię i kasę biletową. W jego pobliżu do końca tego tygodnia zostaną zamocowane żółto-czarne tablice informacyjne z tymczasową organizacją ruchu podróżnych, które będą wskazywać drogę dojścia na perony, do dworca tymczasowego i centrum miasta.

Obecnie na placu budowy pracuje prawie dwudziestu budowlańców. Prowadzą oni głównie roboty rozbiórkowe i demontażowe w przestrzeniach nie związanych bezpośrednio z obsługą podróżnych. Udostępnienie wykonawcy przestrzeni holu dworca umożliwiło ich rozszerzenie na cały budynek. Budowlańcy przystąpili również do demontażu zadaszenia budynku i wymiany konstrukcji dachu. Przy elewacji dworca wykonywany jest wykop, który pozwoli na ocieplenie budynku.

Modernizacja dworca w Brzegu Dolnym to kompleksowa przebudowa dworca pochodzącego z 1876 roku. Dzięki niej obiekt stanie się miejscem przyjaznym dla podróżnych, również tych niepełnosprawnych. Poprawie ulegnie estetyka dworca wraz z otoczeniem, a także bezpieczeństwo, które zwiększy się poprzez instalację nowoczesnego systemu monitoringu.

Renowacji zostanie poddana elewacja budynku wraz z odtworzeniem na niej detali architektonicznych. Zyska ona nowe oświetlenie, podkreślające historyczny charakter budynku, a także nowe zegary zlokalizowane nad wejściami od strony peronów i miasta. Wyburzone zostaną powojenne przybudówki znajdujące się po obu stronach budynku głównego. W sąsiedztwie dworca zostaną ustawione stojaki rowerowe, a zieleń zostanie uporządkowana.

Sporo zmian czeka na podróżnych wewnątrz dworca. Odnowiony zostanie hol, który zyska kompletnie nowy wygląd, oświetlenie, posadzki, gabloty informacyjne i tablicę informacyjną w języku Braille`a (dla osób niewidzących), zegar, a także nowe siedziska. Hol będzie pełnił funkcję poczekalni, a podróżni znajdą tam także kasę biletową.  

Dworzec będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Oprócz przystosowanych dla niech toalet, w posadzce holu i przy wejściach zostaną umieszczone linie prowadzące wraz z polami uwagi, które pozwolą zorientować się w układzie przestrzennym dworca osobom niewidzącym i niedowidzącym. Zaletą dla osób niepełnosprawnych będzie też likwidacja barier architektonicznych wewnątrz budynku oraz w jego najbliższym otoczeniu.

Zostaną wyremontowane wszystkie pomieszczenia wewnętrzne, klatki schodowe i dach. Wymienione zostaną instalacje oraz stolarka okienna i drzwiowa. Budynek  zostanie wyposażony w nowe tablice z nazwą dworca, a także system informacji wizualnej (tablice z piktogramami) i dynamicznej (tablice odjazdów i przyjazdów).

Przebudowa dworca kolejowego Brzeg Dolny jest finansowana ze środków własnych PKP S.A. i budżetowych. Wykonawcą prac jest firma Budobratex z Legnicy, która zmodernizuje brzeski dworzec za prawie trzy miliony złotych. Inwestycja zakończy się latem przyszłego roku.