Korzystna zmiana dla pasażerów dojeżdżających do Warszawy pociągami ze Skierniewic.

Korzystna zmiana dla pasażerów dojeżdżających do Warszawy pociągami ze Skierniewic. W związku pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na linii nr 1 Skierniewice - Warszawa i związanymi z nimi ograniczeniami w ruchu pociągów, PKP Intercity i Koleje Mazowieckie wprowadzają wzajemne honorowanie swoich biletów. Honorowanie biletów obowiązywać będzie we wszystkich pociągach obu ww. przewoźników kursujących pomiędzy Warszawą a Skierniewicami do połowy grudnia.

Od czwartku, 7 listopada br. pasażerowie podróżujący pomiędzy Skierniewicami i Żyrardowem a Warszawą mogą korzystać ze wszystkich kursujących na tym odcinku pociągów uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i PKP Intercity, bez względu na to u którego przewoźnika kupili bilet. Dotyczy to zarówno biletów okresowych, jak i biletów jednorazowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu pasażerowie linii Warszawa – Skierniewice mogą jeździć 85 pociągami:  25 w barwach PKP Intercity i 60 Kolei Mazowieckich.
 
Wzajemne honorowanie biletów obowiązywać będzie do 14 grudnia 2013 r. (włącznie).

Informacje o honorowaniu biletów pasażerowie znajdą na dworcach (komunikaty megafonowe, informacja w kasach biletowych), w pociągach (zapowiedzi drużyn konduktorskich) oraz na stronach internetowych przewoźników.

Jednocześnie PKP Intercity prowadzi rozmowy o honorowaniu biletów w pociągach kolejnego przewoźnika, tak by objąć tym korzystnym rozwiązaniem jak największą część pasażerów podróżujących do Warszawy ze Skierniewic.


***


Odcinek między Warszawą a Skierniewicami jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem linii kolejowych w Polsce. Prowadzone obecnie prace modernizacyjne wiążą się z zamknięciem jednego toru na szlaku oraz na stacji Żyrardów. Powoduje to konieczność wprowadzenia zmian w czasie przyjmowania, przepuszczania, czy krzyżowania pociągów, a także ograniczenia prędkości pociągów na określonych odcinkach modernizowanej linii.

Zarządca infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe) dla zapewnienia przepustowości remontowanej linii m.in. zwiększył obsadę i mobilność zespołów pogotowia technicznego, które dyżurują na linii przez całą dobę, uruchomił dodatkowy posterunek zatrudniający pracowników branży drogowej, zarządził dodatkowy, powtórny przegląd urządzeń sterowania ruchem, który potrwa do końca tego tygodnia. Wzmocniono także system informowania pasażerów na stacjach Pruszków, Grodzisk oraz Żyrardów.

Ponadto, jeden z pociągów PKP Intercity - TLK 19100/1 "Boryna" rel. Warszawa Wschodnia - Łódź Kaliska - będzie kursował w relacji skróconej, łącząc Skierniewice z Łodzią Kaliską. W przypadku pozostałych pociągów PKP Intercity występować mogą minutowe przesunięcia.