Zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., powołał zespoły do prowadzenia działań w trudnych warunkach pogodowych...

Zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., powołał zespoły do prowadzenia działań w trudnych warunkach pogodowych, przygotował dodatkowe lokomotywy spalinowe, sprzęt odśnieżny oraz uruchomił dyżury zespołów technicznych i pociągów sieciowych. PLK utrzymuje bezpośredni kontakt z przewoźnikami, aby informacja dla pasażerów była na bieżąco aktualizowana. W przypadku uszkodzenia przez wiatr trakcji elektrycznej, 19 dodatkowych lokomotyw spalinowych wyjedzie na trasy w zastępstwie lokomotyw elektrycznych. Firmy odpowiadające na odśnieżanie peronów i przejść zostały zobligowane do zapewnienia odpowiedniej ilości personelu,

PKP Energetyka zwiększyła z 60 do 70 liczbę dyżurujących całą dobę pociągów sieciowych wyposażonych w urządzenia do naprawy konstrukcji i sieci trakcyjnej.

PKP Intercity jest przygotowane do uruchomienia komunikacji zastępczej. W przypadku zmian rozkładu, uruchomienia komunikacji zastępczej lub konieczności przesiadki drużyny konduktorskie będą informowały o innych możliwościach kontynuowania podróży. Pasażerowie, którzy znajdą się w unieruchomionych pociągach PKP Intercity (z wagonami barowymi), otrzymają ciepłe napoje.