Instalacja artystyczna, happeningi, spektakle teatralne i pokazy filmów dokumentalnych wypełnią program 1. edycji festiwalu „Stacja Europa”, który wystartował na Dworcu Wrocław Główny

PKP S.A. podjęła działania celem wydzielenia ze spółki PKP CARGO Biura Windykacji Specjalnej na rzecz spółki Windykacja Kolejowa sp. z o.o.

PKP S.A. przekazała wykonawcy plac budowy na dworcu w Piastowie. Budynek zostanie gruntownie odnowiony, przy jednoczesnym zadbaniu o jego zabytkowy charakter.

Grupa PKP uzyskała w 2012 roku przychody na poziomie 11.692 mln zł i wypracowała zysk w wysokości 388,7 mln zł.